A GALERÍA SARGADELOS ACOLLE ATA O 30 DE ABRIL A EXPOSICIÓN DE ILUSTRACIÓNS E LIBROS DA CAMPAÑA DE ANIMACIÓN É LECTURA

 

A mostra recolle a obra gráfica de varios artistas de nivel internacional nun espazo con diferentes ambientacións escénicas

 

Ata o 30 de abril pódese visitar na Galería Sargadelos (Rúa Nova, 16) de Santiago, e en horario comercial, a exposición de ilustracións e libros da XI Campaña Municipal de Animación á Lectura, co lema “Contando e cantando coa Familia C”, que organizan o Departamento de Educación do Concello de Santiago e KALANDRAKA. A mostra reúne a obra gráfica de varios artistas de nivel internacional: o galego David Pintor, os barceloneses Mariona Cabassa e Adrià Fruitós, o oscense Antonio Santos, a arxentina Vanina Starkoff e a italiana Giulia Campolmi. As sesións de contos e música para os escolares dos centros educativos da bisbarra de Santiago celebráronse neste incomparable marco artístico, que está tamén aberto ao público en xeral.

As ilustracións de “A Familia C”, a obra gañadora do III Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, co libro editado en sete linguas, marca o punto de inicio deste percorrido por diferentes estilos e temáticas. Destaca o colorido das imaxes de Mariona Cabassa para acompañar o relato de Pep Bruno, ambientado no mundo circense. Así, a Galería Sargadelos convértese na carpa dun circo onde non faltan as bandeirolas multicor, as serpentinas e o confeti, os instrumentos malabares e os aderezos dos pallasos.

Séguelle “Mago Goma”, un libro do lucens e Toño Núñez ilustrado por Adrià Fruitós, que tamén fai un alarde de cromatismo e imaxinación visual para complementar este relato rimado sobre un ilusionista que colma a súa felicidade facendo felices aos nenos. Unha gran chisteira da que sae un coello e unha variña máxica son os elementos tridimensionais nos que se apoia esta parte da exposición para atraer a atención dos visitantes.

E como na meirande parte dos circos, tamén hai animais, aínda que neste caso para provocar no público unha reflexión arredor da existencia de especies en catividade: o elefante “Pancho” protagoniza unha historia localizada na sabana africana, pola que o seu autor e ilustrador, Antonio Santos, recibiu o 2º Premio Nacional de Ilustración. Ademais das imaxes orixinais do álbum, tamén figura un gran mural de vinilo cos personaxes protagonistas do conto.

Vanina Starkoff foi finalista do III Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado coa obra “Bailar nas nubes”, que narra o crecemento progresivo dun pobo coa chegada de habitantes de diferentes procedencias. Deste relato sobre a mestizaxe e a multiculturalidade destaca o estilo étnico e naïf das ilustracións, de cores intensas e fortes contrastes, como lle corresponde ao folclore latinoamericano. Unha torre de casiñas de cartón, aderezadas con cometas, reproduce en tres dimensións unha das páxinas interiores máis chamativas deste libro, convertendo este recuncho nun dos máis acolledores e admirados desta mostra colectiva.

“O paraugas amarelo”, con texto de Franz Joel Rosell, é un álbum inédito no catálogo de KALANDRAKA, do que se ofrece un adianto en imaxes: outra historia que enlaza co esp írito transgresor e lúdico do circo. A exposición da Galería Sargadelos complétase cunha sala exclusivamente adicada a “Compostela”, o caderno de viaxe do artista plástico David Pintor. A obra componse de estampas metafóricas nas que se representan espazos emblemáticos da cidade. Ademais de contemplar as ilustracións nun contexto que imita a calidez dun típico café da zona monumental, os visitantes tamén poden ver unha montaxe audiovisual adicada a este fermoso libro, editado en colaboración co Consorcio de Santiago.

A exposición da XI Campaña Municipal de Animación á Lectura é un dos focos centrais do programa de actividades, que se complementa con sesións de contos e música, obradoiros de ilustración e de escrita creativa, sesións formativas para educadores, contacontos para bebés e para público familiar, e visitas ás escolas infantís. A Galería Sargadelos é o edificio no que transcorren a maior parte delas: o coello protagonista do libro “Non é unha caixa” (FAKTORÍA K), da estadounidense Antoinette Portis, guía os pasos dos visitantes ata a sala que alberga o material da mostra.

----------------------------------------------------------------

Hasta el 30 de abril se puede visitar en la Galería Sargadelos (Rúa Nova, 16) de Santiago, y en horario comercial, la exposición de ilustraciones y libros de la XI Campaña Municipal de Animación a la Lectura, con el lema “Contando y cantando con la Familia C”, que organizan el Departamento de Educación del Ayuntamiento de Santiago y KALANDRAKA. La muestra reúne la obra gráfica de varios artistas de nivel internacional: el gallego David Pintor, los barceloneses Mariona Cabassa y Adrià Fruitós, el oscense Antonio Santos, la argentina Vanina Starkoff y la italiana Giulia Campolmi. Las sesiones de cuentos y música para los escolares de los centros educativos de la comarca de Santiago se celebraron en este incomparable marco artístico, que está también abierto al público en general.

Las ilustraciones de “La Familia C”, la obra ganadora del III Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado, con el libro editado en siete lenguas, marca el punto de inicio de este recorrido por diferentes estilos y temáticas. Destaca el colorido de las imágenes de Mariona Cabassa para acompañar el relato de Pep Bruno, ambientado en el mundo circense. Así, la Galería Sargadelos se convierte en la carpa de un circo donde no faltan las banderolas multicolor, las serpentinas y el confeti, los instrumentos malabares y los aderezos de los payasos.

Le sigue “Mago Goma”, un libro del lucense Toño Núñez ilustrado por Adrià Fruitós, que hace un alarde de cromatismo e imaginación visual para complementar este relato rimado sobre un ilusionista que colma su felicidad haciendo felices a los niños. Una gran chistera de la que sale un conejo y una varita mágina son los elementos tridimensionales en los que se apoya esta parte de la exposición para atraer la atención de los visitantes.

Y como en la mayor parte de los circos, también hay animales, aunque en este caso para provocar en el público una reflexión sobre la existencia de especies en cautividad: el elefante “Pancho” protagoniza una historia localizada en la sabana africana, por la que su autor e ilustrador, Antonio Santos, recibió el 2º Premio Nacional de Ilustración. Además de las imágenes originales del álbum, figura un gran mural de vinilo con los personajes protagonistas del cuento.

Vanina Starkoff fue finalista del III Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado con la obra “Bailar en las nubes”, que narra el crecimiento progresivo de un pueblo con la llegada de habitantes de diferentes procedencias. De este relato sobre el mestizaje y la multiculturalidad destaca el estilo étnico y naïf de las ilustraciones, de colores intensos y fuertes contrastes, como le corresponde al folclore latinoamericano. Una torre de casitas de cartón, aderezadas con cometas, reproduce en tres dimensiones una de las páginas interiores más llamativas de este libro, convirtiendo este rincón en uno de los más acogedores y admirados de esta muestra colectiva.

“El paraguas amarillo”, con texto de Franz Joel Rosell, es un álbum inédito en el catálogo de KALANDRAKA, del que se ofrece un adelanto en imágenes: otra historia que enlaza con el espíritu transgresor y lúdico del circo. La exposición de la Galería Sargadelos se completa con una sala exclusivamente dedicada a “Compostela”, el cuaderno de viaje del artista plástico David Pintor. La obra se compone de estampas metafóricas en las que se representan espacios emblemáticos de la ciudad. Además de contemplar las ilustraciones en un contexto que imita la calidez de un típico café de la zona monumental, los visitantes también pueden ver un montaje audiovisual de hermoso libro, editado en colaboración con el Consorcio de Santiago.

La exposición de la XI Campaña Municipal de Animación a la Lectura es uno de los focos centrales del programa de actividades, que se complementa con sesiones de cuentos y música, talleres de ilustración y de escrita creativa, sesiones formativas para educadores, cuentacuentos para bebés y para público familiar, y visitas a las escuelas infantiles. La Galería Sargadelos es el edificio emblemático en el que transcurren la mayor parte de ellas: el conejo protagonista del libro “No es una caja”, de la estadounidense Antoinette Portis, guía los pasos de los visitantes hasta la el espacio que alberga el material de la muestra.