A Campaña de Animación á Lectura do Concello de Santiago e KALANDRAKA cumpre 10 anos. Esta semana comezaron as actividades desta décima edición, titulada “Un gran soño”. Dende 2001 con “Novas olladas”, pasando por “Libros para soñar”, “Contos para comer cos ollos”, “O son dos soños”, “Palabras no bosque”, “Un dous tres, que les?”, “Ler, unha aventura diferente”, “O eco da memoria” e “Lendo máis Cerca” en 2009, ata “Un gran soño”, moitos miles de nenos e nenas asistiron ás sesións de contos e música, aos obradoiros, ás exposicións e ás demais propostas. Os docentes dos centros escolares asistiron a unha presentación na que se repasaron as campañas anteriores e se marcaron os obxectivos desta.

----------------------------------

La Campaña de Animación a la Lectura del Concello de Santiago y KALANDRAKA cumple 10 años. Esta semana comenzaron las actividades de esta décima edición, titulada “Un gran sueño”. Desde 2001 con “Nuevas miradas”, pasando por “Libros para soñar”, “Cuentos para comer con los ojos”, “El son de los sueños”, “Palabras en el bosque”, “Un dous tres, que lees?”, “Leer, una aventura diferente”, “El eco de la memoria” y “Leyendo más Cerca” en 2009, ata “Un gran sueño”, muchos miles de niños y niñas asistieron a las sesiones de cuentos y música, a los talleres, las exposiciones y las demás propuestas. Los docentes de los centros escolares asistieron a una presentación en la que se repasaron las campañas anteriores y se marcaron los obxectivos de ésta.