Julia Díaz e David Álvarez gañaron o V Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado con “Bandada”, unha metáfora sobre a historia da humanidade protagonizada por varias especies de aves. O libro, cunhas espectaculares ilustracións en branco e negro, foi seleccionado pola Biblioteca Internacional da Xuventude de Munich para formar parte da prestixiosa selección The White Ravens.

Misterio e intriga son as cualidades polas que destaca “No bosque”, cuxo autor, Anthony Browne, foi galardoado en 2000 co Premio Hans Christian Andersen. Nesta mostra actúa como un libro de transición, enlazando cunha instalación artística realizada polo equipo de deseño de KALANDRAKA: os escolares atópanse neste espazo cun arboredo de troncos dos que penduran elementos que, como a capa de Carapuchiña, están vencellados aos contos clásicos.

...E rodeando o bosque dos contos...

Nas pólas deste bosque tamén se atopan os fogares dos protagonistas de “Niños”, un álbum ilustrado por Natalia Colombo. É a segunda vez que o traballo desta artista bonaerense se expón en Santiago, tras gañar en 2008 o I Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado pola obra titulada “Cerca”. As súas ilustracións destacan polas formas esquemáticas e unha paleta de colores intensos e luminosos que acentúan o carácter lúdico deste libro sobre a diversidade e a convivencia entre especies distintas.

Pensando nos pre-lectores e nas dúas sesións de contacontos para bebés que se realizarán o 11 de maio neste espazo, “Paxariña de papel” é outro dos libros incluidos nesta XIII Campaña Municipal de Animación á Lectura. As ilustracións de Óscar Villán son sinxelas e recoñecibles, de trazos soltos e perfís marcados, tonos e texturas suaves.

Outra instalación artística que chama a atención do público é a recreación dun dos escenarios representados no álbum “A galiña roxa”: as ilustracións do italiano Marco Somà enmárcanse nunha cociña antiga na que non faltan mobles e utensilios de época, acordes ao ambiente cálido e acolledor no que transcorre este conto que evoca o xeito de vida tradicional no campo.

O simbolismo no tratamento do amor, da feminidade, do medo ou do sentemento da perda, a carga lírica e onírica das imaxes, caracterizan a obra de Belén Padrón no libro “Rosalía de Castro. Escolma poética”. Os orixinais expóñense nunha sala adicada a homenaxear a gran poeta galega con motivo do 150 aniversario de “Cantares gallegos”.

Mari-Sol García e Xosé Pérez, de KALANDRAKA, dirixiron a montaxe desta exposición, que se pode visitar ata o 25 de maio en horario comercial. Ademais das actividades concertadas cos centros escolares de Santiago, a mostra está aberta ao público en xeral.

Outros espazos da Galería Sargadelos foron intervidos con obxectos tridimensionais e siluetas alusivos a outros libros relacionados coa temática central desta XIII Campaña Municipal de Animación á Lectura: as escenas de Bernardo Carvalho para “P de papá”, o abrigo multicolor do álbum “Os petos de Loreto” de Quentin Blake, o lenzo e as pinturas que acompañan “Para facer o retrato dun paxaro”, ilustrado por Mordicai Gerstein.

.....................................................................

“Una bandada de cuentos” es el lema de la XIII Campaña Municipal de Animación a la Lectura que se realiza en la Galería Sargadelos, organizada por el Departamento de Educación del Ayuntamiento de Santiago y KALANDRAKA. Las sesiones de cuentos y música para escolares de Educación Infantil y Primaria se realizan en un espacio especialmente ambientado para recrear la atmósfera estética y literaria de cada obra. En este “pequeño museo” en el que se han convertido las paredes de la Galería Sargadelos, se pueden admirar las ilustraciones de los mexicanos Julia Díaz y David Álvarez, del prestigioso autor británico Anthony Browne, la argentina Natalia Colombo, los gallegos Belén Padrón y Óscar Villán, y del italiano Marco Somà.

Julia Díaz y David Álvarez ganaron el V Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado con “Bandada”, una metáfora sobre la historia de la humanidad protagonizada por varias especies de aves. El libro, con unas espectaculares ilustraciones en blanco y negro, fue seleccionado por la Biblioteca Internacional de la Juventud de Munich para formar parte de la prestigiosa selección The White Ravens.

Misterio e intriga son las cualidades por las que destaca “No bosque”, cuyo autor, Anthony Browne, fue galardonado en 2000 con el Premio Hans Christian Andersen. En esta muestra actúa como un libro de transición, enlazando con una instalación artística realizada por el equipo de diseño de KALANDRAKA: los escolares se encuentran en este espacio con una arboleda de troncos de los que penden elementos que, como la capa de Caperucita, están vinculados a los cuentos clásicos.

En las ramas de este bosque también se están los hogares de los protagonistas de “Nidos”, un álbum ilustrado por Natalia Colombo. Es la segunda vez que el trabajo de esta artista bonaerense se expone en Santiago, tras ganar en 2008 el I Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado por la obra titulada “Cerca”. Sus ilustraciones destacan por las formas esquemáticas y una paleta de colores intensos y luminosos que acentúan el carácter lúdico de este libro sobre la diversidad y la convivencia entre especies distintas.

Pensando en los pre-lectores y en las dos sesiones de cuentacuentos para bebés que se realizarán el 11 de mayo en este espacio, “Pajarita de papel” es otro de los libros incluidos en esta XIII Campaña Municipal de Animación a la Lectura. Las ilustraciones de Óscar Villán son sencillas y reconocibles, de trazos sueltos y perfiles marcados, tonos y texturas suaves.

Otra instalación artística que llama la atención del público es la recreación de uno de los escenarios representados en el álbum “La gallinita roja”: las ilustraciones del italiano Marco Somà se enmarcan en una cocina antigua en la que no faltan muebles y utensilios de época, acordes al ambiente cálido y acogedor en el que transcurre este cuento que evoca el modo de vida tradicional en el campo.

El simbolismo en el tratamiento del amor, la feminidad, el miedo o el sentimiento de pérdida, la carga lírica y onírica de las imágenes, caracterizan la obra de Belén Padrón en el libro “Rosalía de Castro, antología poética”. Los originales se exponen en una sala dedicada a homenajear a la gran poeta gallega con motivo del 150 aniversario de “Cantares gallegos”.

Mari-Sol García y Xosé Pérez, de KALANDRAKA, han dirigido el montaje de esta exposición, que se puede visitar hasta el 25 de mayo en horario comercial. Además de las actividades concertadas con los centros escolares de Santiago, la muestra está abierta al público en general.

Otros espacios de la Galería Sargadelos fueron intervidos con objetos tridimensionales y siluetas alusivos a otros libros relacionados con la temática central de esta XIII Campaña Municipal de Animación a la Lectura: las escenas de Bernardo Carvalho para “P de papá”, el abrigo multicolor del álbum “Los bolsillos de Lola” de Quentin Blake, y el lienzo y las pinturas que acompañan “Para pintar el tratato de un pájaro”, ilustrado por Mordicai Gerstein.