Coa súa cuberta de vinilo transparente, a curiosidade é a primeira emoción que suscita “Hasta el infinito”. Que hai detrás dun minimalista e enigmático collage de formas circulares e poligonais feitas de cartón branco? Kveta Pacovská dálles a benvida aos lectores deste libro peculiar: “Las letras: arquitectura del placer”, un enunciado que nos abre a porta a un mundo dominado pola cor, a xeometría, o tacto, a orde e o caos, o continente e o contido, a materia e o baleiro. As vocais e as consoantes convértense nos personaxes humanizados ou cousificados dunha historia que se constrúe na imaxinación de cada un. De súpeto, as páxinas troqueladas invítannos a percorrer cos dedos os ocos que deixaron as letras que fuxiron do papel, na procura da liberdade. Outras páxinas son destellos de luz, espellos nos que a realidade se reflicte dunha forma difusa e enigmática. Entón, xorde do corazón do libro unha estrutura en tres dimensións: unha máscara de entroido, un refuxio das palabras, unha escultura do alfabeto. O aire habita no interior desta obra; cólase por grandes aberturas ou por pequenos buraquiños dispostos ao azar, creando sons rebuldeiros que se impregnan da pátina brillante que adorna algúns recunchos. A viaxe vai rematando nos números, que desafían as leis da gravidade, que practican o xogo da matemática fantástica, e da que resultan contas onde calquera resultado é válido. É entón cando descubrimos marabillados que “Hasta el infinito”, como di o seu título, non ten final, porque acaba onde tamén pode comezar outra vez. E repetimos!

 

Ata o 28 de febreiro, exposición da obra de Kveta Pacovská na libraría Libros para Soñar de Vigo (r/ Triunfo, 1) e ata o 12 de marzo na libraría Libros para Soñar da Coruña (Avda. Fisterra, 64). Actividade incluida no marco do Festival de Literatures i Arts Infantil i Juvenil FLIC que se organiza dende Cataluña.

 

 

Con su cubierta de vinilo transparente, la curiosidad es la primera emoción que suscita “Hasta el infinito”. ¿Qué hay detrás de un minimalista y enigmático collage de formas circulares y poligonales hechas de cartón blanco? Kveta Pacovská les da la bienvenida a los lectores de este libro peculiar: “Las letras: arquitectura del placer”, un enunciado que nos abre la puerta a un mundo dominado por el color, la xeometría, el tacto, el orden y el caos, el continente y el contenido, la materia y el vacío. Las vocales y las consonantes se convierten en los personajes humanizados o cosificados de una historia que se construye en la imaginación de cada uno. De repente, las páginas troqueladas nos invitan a recorrer con los dedos los huecos que dejaron las letras que huyeron del papel buscando la libertad. Otras páginas son destellos de luz, espejos en los que la realidad se refleja de una forma difusa y enigmática. Entonces, surge del corazón del libro una estructura en tres dimensiones: una máscara de carnaval, un refugio de las palabras, una escultura del alfabeto. El aire habita en el interior de esta obra; se cuela por grandes aberturas o por pequeños agujeros dispuestos al azar, creando sonidos traviesos que se impregnan de la pátina brillante que adorna algunos rincones. El viaje va terminando en los números, que desafían las leyes de la gravedad, que practican el juego de la matemática fantástica, y de la que resultan cuentas donde cualquier resultado es válido. Es entonces cuando descubrimos maravillados que “Hasta el infinito”, como dice su título, no tiene final, porque acaba donde también puede comenzar otra vez. ¡Y repetimos!

 

Hasta el 28 de febrero, exposición de la obra de Kveta Pacovská en la librería Libros para Soñar de Vigo (r/ Triunfo, 1) y hasta el 12 de marzo en la librría Libros para Soñar de A Coruña (Avda. Fisterra, 64). Actividad incluida en el marco del Festival de Literatures i Arts Infantil i Juvenil FLIC que se organiza desde Cataluña.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades sobre Kveta Pacovská en Libros para Soñar-Vigo:

 

 

 

 

Actividades sobre Kveta Pacovská en Libros para Soñar-A Coruña: