Ilustración de Óscar VillánO ‘I Premio Internacional Compostela para álbumes ilustrados’ ten suscitado un notable e crecente interese entre autores e ilustradores de todo o mundo que están a preparar as súas propostas para presentalas ao certame. Tanto o Departamento de Educación do Concello de Santiago como a propia editorial Kalandraka, que convocan este concurso, reciben numerosas consultas procedentes non só de Galicia e do resto de España, senón tamén doutros países. O prazo de entrega das obras está aberto ata o 31 de xaneiro de 2008.
----------------------------------------------
El ‘I Premio Internacional Compostela para Álbumes Ilustrados’ ha suscitado un notable y creciente interés entre autores e ilustradores de todo el mundo que están preparando sus propuestas para presentarlas al certamen. Tanto el Departamento de Educación del Ayuntamiento de Santiago como la propia editorial Kalandraka, que convocan este concurso, reciben numerosas consultas procedentes no sólo de Galicia y del resto de España, sino también de otros países. El plazo de entrega de las obras está abierto hasta el 31 de enero de 2008.

Acto de presentaciónAs bases do certame pódense consultar na páxina de inicio da web de Kalandraka e todas as dúbidas relacionadas coas condicións han de canalizarse a través da editorial ou do Concello nos enderezos de correo electrónico e nos teléfonos indicados. As novas sobre esta importante convocatoria, cunha dotación económica de 12.000 euros -das máis cuantiosas neste tipo de concursos- extendeuse aos catro ventos.

Non só lle deron cobertura os medios de comunicación. Tamén a recollen institucións tan relevantes como o Banco do Libro de Venezuela, a Biblioteca Internacional da Xutentude de Munich, diversas facultades de Belas Artes e asociacións profesionais de ilustradores. Ademais, bitácoras desta blogosfera e webs especializadas en LIX fixéronse eco da información.

Destacan a relevancia desta iniciativa, eloxian a imaxe escollida para dar a coñecer o concurso -deseño do ilustrador Óscar Villán- e asómbranse ante a potencial difusión da obra que resulte gañadora, xa que se publicará nas cinco linguas oficiais da Península Ibérica. Iso significaría que a tirada do álbum podería rondar os 10.000 exemplares, ao que se engadiría a proxección internacional que conleva a asistencia de Kalandraka ás feiras internacionais máis importantes.

Xa está en marcha a elección do xurado que se encargará de avaliar os proxectos. Moita sorte a tod@s @s interesad@s en participar!
-------------------------------------
Las bases del certamen se pueden consultar en la página de inicio de la web de Kalandraka y todas las dudas relacionadas con las condiciones se pueden canalizar a través de la editorial o del Ayuntamiento en las direcciones de correo electrónico y los teléfonos indicados. Las noticias sobre esta importante convocatoria, cuya dotación económica -12.000 euros- es de las más cuantiosas en este tipo de concursos, se ha extendido a los cuatro vientos.
No sólo le han dado cobertura los medios de comunicación. También la recogen instituciones tan relevantes como el Banco del Libro de Venezuela, la Biblioteca Internacional de la Juventud de Munich, diversas facultades de Bellas Artes y asociaciones profesionales de ilustradores. Además, bitácoras de esta blogosfera y webs especializadas en LIJ se han hecho eco de la información.
Destacan la relevancia de esta iniciativa, elogian la imagen escogida para dar a conocer el concurso -diseño del ilustrador Óscar Villán- y se asombran ante la potencial difusión de la obra que resulte ganadora del concurso, ya que se publicará en las cinco lenguas oficiales de la Península Ibérica. Eso significaría que la tirada del álbum podría rondar los 10.000 ejemplares, a lo que se añadiría la proyección internacional que conlleva la asistencia de Kalandraka a las ferias internacionales más importantes.
Ya está en marcha la elección del jurado que se encargará de evaluar los proyectos. ¡Mucha suerte a tod@s l@s interesad@s en participar!