Os nenos e nenas das Escolas Infantís Municipais do Polígono do Tambre e de San Roque tiveron a oportunidade de seren artistas por un día, coa axuda do ilustrador Pablo Otero. Estes cativos xa coñecen a sensación de enfrontarse ao lenzo en branco, de colorear guiándose unicamente pola imaxinación e de crear unha obra colectiva que en ambos casos ocupa un lugar destacado dos seus respectivos centros. As sesións amenizáronse coa música de Alberto Barreiro; o binomio arte e ritmo serviu para estimular dous sentidos ben importantes: a vista e o oído, ver e escoitar, como principios fundamentais no proceso educativo. Neste caso, Pablo Otero -ilustrador dos álbums titulados "Mateo", "O príncipe das sombras", "ABCdiario" e a portada de "Gramática da fantasía"- optou por unha técnica sinxela: a pintura a man e a estampación con moldes, co seu toque persoal ao final.

---------------------------------------------------------

Los niños y niñas de las Escuelas Infantiles Municipales del Polígono del Tambre y de San Roque tuvieron la oportunidad de ser artistas por un día, con la ayuda del ilustrador Pablo Otero. Estos escolares ya conocen la sensación de enfrentarse al lienzo en blanco, de colorear guiándose únicamente por la imaginación y de crear una obra colectiva que en ambos casos ocupa un lugar destacado de sus respectivos centros. Las sesiones se amenizaron con la música de Alberto Barreiro; el binomio arte y ritmo sirvió para estimular dos sentidos muy importantes: la vista y el oído, ver y escuchar, como principios fundamentales en el proceso educativo. En este caso, Pablo Otero -ilustrador de los álbumes titulados "Mateo", "El príncipe de las sombras", "ABCdiario" y la portada de "Gramática da fantasía"- optó por una técnica sencilla: la pintura a mano y la estampación con moldes, con su propio toque final al final.

Velaquí a experiencia dos escolares da EIM de San Roque coa visita de Pablo Otero e Alberto Barreiro.

A visita de Pablo Otero á EIM do Polígono do Tambre realizouse o pasado mes de abril.