A X Campaña de Animación á Lectura do Concello de Santiago ‘Un gran soño’, chega esta semana ao seu fin. Entre as actividades escolares realizadas, destacan os obradoiros de escrita creativa impartidos por Alberto Barreiro, que se desenvolveron do 7 ao 15 de abril co obxectivo de achegarlle ao alumnado de terceiro ciclo de Educación Primaria os procesos de creación literaria.

-------------------------------------------

La X Campaña de Animación a la Lectura del Ayuntamiento de  Santiago ‘Un gran sueño’, llega esta semana a su fin. Entre las actividades escolares realizadas, destacan los talleres de escrita creativa impartidos por Alberto Barreiro, que se desarrollaron del 7 al 15 de abril con el objetivo de acercar al alumnado de tercer ciclo de Educación Primaria los procesos de creación literaria.

Desenvolvéronse varias liñas de traballo, entre elas unha introdución práctica ás técnicas que propoñía o escritor e pedagogo italiano Gianni Rodari na súa “Gramática da fantasía”. Mais tamén o contorno da propia cidade de Santiago serviu para plasmar por escrito a habilidade literaria dos nenos e nenas, creando lendas, cantigas e textos diversos a partir das imaxes de prazas, rúas, monumentos e elementos arquitectónicos singulares.

Unha oportunidade para espertar o maxín e xerar dinámicas de aula, a partir da busca de ideas, a escrita individual e a escoita colectiva. Nas imaxes, un grupo de escolares pertencentes ao Colexio Inmaculada.

--------------------------------------------------------

Se desarrollaron varias líneas de trabajo, entre ellas una introducción práctica a las técnicas que proponía el escritor y pedagogo italiano Gianni Rodari en su “Gramática de la fantasía”. Pero también el entorno de la propia ciudad de Santiago sirvió para plasmar por escrito la habilidad literaria de los niños y niñas, creando leyendas, canciones y textos diversos a partir de las imágenes de plazas, calles, monumentos y elementos arquitectónicos singulares.

Una oportunidad para despertar la imaginación y generar dinámicas de aula, a partir de la búsqueda de ideas, la escrita individual y la escucha colectiva. En las imágenes, un grupo de escolares pertenecientes al Colegio Inmaculada.