Velaquí tres piratas: Ramón Trigo, Oli e o Pata de Lata. Este último ben puidera ser a suma deles dous, ilustrador e autor do álbum que se presentou en Libros para Soñar...

----------------------------------------------------------

He aquí tres piratas: Ramón Trigo, Oli y Pata de Lata. Este último bien podría ser la suma de ellos dos, ilustrador y autor del álbum que se presentó en Libros para Soñar...

Á ría de Vigo chegou un hóspede moi especial. Xa é un vello coñecido deste porto, ao que chegou por primeira vez varios anos atrás; pero desta volta, e tras sucar os mares e océanos do mundo, e empuñar o seu sable contra bucaneiros bos e malos, trae cousas novas que contar. O paso do tempo sentoulles ben a el e ao seu loro, o mesmo que aos seus creadores: ánimos renovados, experiencias proveitosas e moitas ganas de reatoparse cos lectores.

Oli e Ramón puxeron o mellor de seu: contar o conto e pintalo. Libros para Soñar converteuse no galeón de Pata de Lata, onde transcorren as súas aventuras, e arredor da sala xurdiron ondas de auga salgada... Un mar que os nenos e nenas de Libros para Soñar se encargaron de encher de barcos, peixes, algas, bateas, pulpos e gaivotas. Un mar cheo de ronseis de escuma nos que viaxan a imaxinación e a fantasía, a ritmo de cantiga mariñeira.

Reseña de "O pirata Pata de Lata", editado por KALANDRAKA.

-------------------------------------------------------------------- 

A la ría de Vigo llegó un huésped muy especial. Ya es un viejo conocido de este puerto, al que llegó por primera vez varios años atrás; pero en esta ocasión, y tras surcar los mares y océanos del mundo, y empuñar su sable contra bucaneros malos y regulares, trae cosas nuevas que contar. El paso del tiempo le sentó bien a él y a su loro, lo mismo que a sus creadores: ánimos renovados, experiencias provechosas y muchas ganas de reencontrarse con los lectores.

Oli y Ramón pusieron lo mejor de sí mismos: contar el cuento y pintarlo. Libros para Soñar se convirtió en el galeón de Pata de Lata, donde transcurren sus intrépidas aventuras, y alrededor de la sala surgieron olas de agua salada... Un mar que los niños y niñas de Libros para Soñar se encargaron de llenar de barcos, peces, algas, bateas, pulpos y gaviotas. Un mar lleno de estelas de espuma en las que viajan la imaginación y la fantasía, a ritmo de canción marinera.

Reseña de "El pirata Pata de Lata", publicado por KALANDRAKA.