CLIJ nº 229

O número 229 da revista Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil CLIJ, correspondente a este mes de setembro, contén unha reseña de “A araña e mais eu”, de Fran Alonso e Manuel G. Vicente, asinada por Mª Jesús Fernández, quen destaca desta obra que...

----------------

El número 229 de la revista Cuadernos de Literatura Infantil y Juvenil CLIJ, correspondiente a este mes de septiembre, contiene una reseña de “La araña y yo”, de Fran Alonso y Manuel G. Vicente, firmada por Mª Jesús Fernández, quien destaca de esta obra que...´

Reseña de Mª Jesús Fernández sobre "A araña e mais eu", en CLIJ nº 229-setembro 09

“...Texto e imaxes ofrecen un mapa poético e visual do corpo humano, que aparece descrito mediante imaxes sensoriais moi plásticas nas que a adxectivación é reforzada co uso de suxerentes comparacións”.

Outros aspectos destacables da revista son a portada e as ilustracións interiores realizadas pola artista Violeta Lópiz (“7 Llaves de cuento”, editado por KALANDRAKA con texto de Antonio Rubio), e o relato do autor Pello Añorga (“O gran guerreiro”, ilustrado por Jokin Mitxelena e publicado por FAKTORÍA K).

-------------------------------------

“...Texto e imágenes ofrecen un mapa poético y visual del cuerpo humano, que aparece descrito mediante imágenes sensoriales muy plásticas en las que la adjetivación es reforzada con el uso de sugerentes comparaciones”.

Otros aspectos destacables de la revista son la portada y las ilustraciones interiores realizadas por la artista Violeta Lópiz (“7 Llaves de cuento”, editado por KALANDRAKA con texto de Antonio Rubio), y el relato del autor Pello Añorga (“El gran guerrero”, con ilustraciones de Jokin Mitxelena, publicado por FAKTORÍA K).