Cabeceira do blog de PALABRAS NO AR

KALANDRAKA participa na campaña de Dinamización Lingüística "Bocaberta", da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta, cun programa renovado de actividades co lema "Palabras no ar", dirixido a uns 5.500 escolares de Educación Infantil e Primaria de nove concellos galegos: Fene, Monforte, Santiago de Compostela, Ames, Allariz, A Estrada, Redondela, Culleredo e Cambados.
--------------------------------------------
KALANDRAKA participa en la campaña de Dinamización Lingüística "Bocaberta", de la Secretaría Xeral de Política Lingüística de la Xunta, con un programa renovado de actividades con el lema "Palabras no ar", dirigido a unos 5.500 escolares de Educación Infantil y Primaria de nueve localidades gallegos: Fene, Monforte, Santiago de Compostela, Ames, Allariz, A Estrada, Redondela, Culleredo y Cambados.

 

As sesións de contos e música compleméntanse con obradoiros de oralidade e de escrita creativa. A evolución da programación pódese seguir diariamente a través da web www.palabrasnoar.org e, como principal novidade, destacan os programas radiofónicos que se emiten a través da rede de Emisoras Municipais de Galicia, nos que os protagonistas son os propios alumnos e alumnas participando activamente no uso da lingua galega.

Contos e música no Ceip Centieiras de Fene e no colexio Divina Pastora de Monforte

"Palabras no ar" é a continuación de "Cantar e contar: ler na nosa lingua", a campaña coa que en 2008 se apostou pola recuperación do folclore infantil galego. Esta segunda parte segue redundando na riqueza da nosa tradición oral, mais representa un avance ao provocar que os nenos e as nenas se expresen en galego, tanto de xeito oral como por escrito, á vez que se asocia o idioma coas novas tecnoloxías da información e da comunicación.

As sesións de contacontos -que se acompañan coa interpretación de música tradicional a base de instrumentos como a frauta, a pandeireta ou o clarinete- están dirixidas a escolares de cero a tres anos, das escolas de Educación Infantil, e de tres a sete anos, pertencentes a 1º ciclo de Primaria. Para os nenos e nenas de oito e nove anos das aulas de 2º ciclo de Primaria, deseñáronse obradoiros de oralidade, nos que se practican estratexias lúdicas a partir da lectura e da literatura, para fomentar o uso do galego como medio de expresión. Os rapaces e rapazas de dez e once anos que estudan 3º ciclo de Primaria participan en talleres de escrita creativa nos que, tamén a partir dos contos, se lles fan propostas de redacción en galego que, ademais, favorecen o desenvolvemento da súa imaxinación.

Obradoiro de oralidade no Ceip Os Casais de Fene e de escrita no colexio Escolapios de Monforte

Os centros que participan na campaña "Palabras no ar" reciben un lote de libros do catálogo de KALANDRAKA e FAKTORÍA K composto polos seguintes títulos: Lúa, Crocodilo, Paxariña de papel, Cinco, Mifi axuda na casa, Bos días Mifi, Mifi visita o zoo, Un dous tres que ves?, Paco, Non é unha caixa, e A bañarse!

Ademais, os escolares son agasallados cun CD que contén os programas de radio emitidos na emisora municipal correspondente, nos que se resumen as sesións de contacontos e as actividades de escrita e oralidade realizadas. Esta semana, precisamente, estase emitindo en Radiofusión Ferrolterra o espazo diario "Palabras no ar" vencellado á primeira campaña de animación lingüística, celebrada nos centros educativos de Fene dende o pasado 25 de maio.

---------------------------

Programa radiofónico PALABRAS NO AR en Radiofusión, que contou con Paula Carballeira como invitada especial

Las sesiones de cuentos y música se complementan con talleres de oralidad y de escrita creativa. La evolución de la programación se puede seguir diariamente a través de la web www.palabrasnoar.org y, como principal novidad, destacan los programas radiofónicos que se emiten a través de la red de Emisoras Municipales de Galicia, en los que los protagonistas son los propios alumnos y alumnas participando activamente en el uso del gallego.

"Palabras no ar" es la continuación de "Cantar e contar: ler na nosa lingua", la campaña con la que en 2008 se apostó por la recuperación del folclore infantil gallego. Esta segunda parte sigue redundando en la riqueza de nuestra tradición oral, pero introduce un avance al provocar que los niños y niñas se expresen en gallego, tanto de forma oral como por escrito, a la vez que se asocia el idioma con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.

Las sesiones de cuentacuentos -que se acompañan con la interpretación de música tradicional a base de instrumentos como la flauta, la pandereta o el clarinete- están dirigidas a escolares de cero a tres años, de los colegios de Educación Infantil, y de tres a siete anos, pertenecientes a 1º ciclo de Primaria. Para los niños y niñas de ocho y nueve años de las escuelas de 2º ciclo de Primaria, se diseñaron talleres de oralidad, en los que se desarrollan estrategias lúdicas a partir de la lectura y la literatura, para fomentar el uso del gallego como medio de expresión. Los alumnos y alumnas de diez y once años que estudian 3º ciclo de Primaria participan en talleres de escrita creativa en los que, también a partir de los cuentos, se les hacen propuestas de redacción en gallego que, además, favorecen su imaginación.

Los centros que participan en la campaña "Palabras no ar" reciben un lote de libros del catálogo de KALANDRAKA y FAKTORÍA K formado por los siguientes títulos: Lúa, Crocodilo, Paxariña de papel, Cinco, Mifi axuda na casa, Bos días Mifi, Mifi visita o zoo, Un dous tres que ves?, Paco, Non é unha caixa, y A bañarse!

A los escolares se les obsequia con un CD que contiene los programas de radio emitidos en la emisora municipal correspondiente, en los que se resumen las sesiones de cuentacuentos y las actividades de escrita y oralidad realizadas. Esta semana, precisamente, se está emitiendo en Radiofusión Ferrolterra el espacio diario "Palabras no ar" vinculado a la primera campaña de animación lingüística, celebrada en los centros educativos de Fene desde el pasado 25 de mayo.