Garavanciño”, “Aquiles o puntiño”, “A verdadeira historia de Carapuchiña”, “Artur”... foron algúns dos contos que Olalla González e Marc Taeger narraron e ilustraron nun interesante e enriquecedor encontro cos alumnos e alumnas do CEIP A Lama. A biblioteca deste centro está de noraboa porque vén de recibir recentemente o 1º Premio no Concurso Nacional de Boas Prácticas na Innovación e Dinamización das Bibliotecas Escolares 2011, organizado polo Ministerio de Educación. Outro dos seus logros, o pasado mes de xuño, foi a obtención do selo Boa Práctica de lectura Leer.es que lle concedeu o Centro Virtual Leer.es pola calidade das súas propostas didácticas encamiñadas ao desenvolvemento das competencias en comunicación lingüística a través do uso da Rede.

O recanto de Leo” é o blog da biblioteca escolar, o punto de encontro onde a comunidade comparte experiencias docentes, lecturas e actividades. A visita de Olalla González e Marc Taeger enmarcábase no programa de celebracións co gallo do Premio do Ministerio de Educación. Parabéns ao profesorado e ao alumnado do CEIP A Lama, e moitos azos para que continuar na senda da excelencia e da innovación educativa.

-----------------------------

Garbancito”, “Aquiles el puntito”, “La verdadera historia de Caperucita”, “Arturo”... fueron algunos de los cuentos que Olalla González y Marc Taeger narraron e ilustraron en un interesante y enriquecedor encuentro con los alumnos y alumnas del CEIP A Lama. La biblioteca de este centro está de enhorabuena porque acaba de recibir recientemente el 1º Premio en el Concurso Nacional de Buenas Prácticas en la Innovación y Dinamización de las Bibliotecas Escolares 2011, organizado por el Ministerio de Educación. Otro de sus logros, el pasado mes de junio, fue la obtención del sello Boa Práctica de lectura Leer.es que le concedió el Centro Virtual Leer.es por la calidad de sus propuestas didácticas encaminadas al desarrollo de competencias en comunicación lingüística a través del uso de la Rede.

“O recanto de Leo” es el blog de la biblioteca escolar, el punto de encuentro donde la comunidad comparte experiencias docentes, lecturas y actividades. La visita de Olalla González y Marc Taeger se enmarcaba en el programa de celebraciones con motivo del Premio del Ministerio de Educación. Felicidades al profesorado y al alumnado del CEIP A Lama, y ánimo para continuar en la senda de la excelencia y la innovación educativa.

http://youtu.be/f51ukThIa0c

A voz de Olalla e os trazos de Marc deleitaron a imaxinación e a mirada dos escolares durante a sesión de contos ilustrados. | La voz de Olalla y los trazos de Marc deleitaron la imaginación y la mirada de los escolares durante la sesión de cuentos ilustrados.

Olalla e Marc adicáronlle exemplares dos seus libros ao Recanto de Leo e felicitaron a biblioteca polas súas merecidas distincións. Antes de despedirse ata unha próxima ocasión, deixaron a súa sinatura no libro de honra. | Olalla y Marc dedicaron ejemplares de sus libros para el Recanto de Leo y felicitaron a la biblioteca por sus merecidas distinciones. Antes de despedirse hasta una próxima ocasión, dejaron su firma en el libro de honor.