Cando Martiño tivo ganas de mexar na noite de Reis” é un atípico e divertido conto de Nadal que amosa a emoción coa que un neno experimenta un acontecemento tan especial e esperado. O texto de Chema Heras, cheo de enxeño e de humor, reflicte a inocencia e a complexidade do maxín infantil. As ilustracións de Kiko Dasilva destacan pola súa expresividade, a súa peculiar representación das formas, as perspectivas e a secuencia de planos.

-------------------------------------

Cuando a Matías le entraron ganas de hacer pis en la noche de Reyes” es un atípico y divertido cuento de Navidad que muestra la emoción con la que un niño experimenta un acontecimiento tan especial y esperado. El texto de Chema Heras, lleno de ingenio y humor, refleja la inocencia y la complejidad del magín infantil. Las ilustraciones de Kiko Dasilva destacan por su expresividad, su peculiar representación de las formas, las perspectivas y la secuencia de planos.

—Os Reis non entran nas casas dos nenos que non estan durmidos! -espetoulle o pai.

—Entón voume deitar cedo –aceptou o cativo.

...No medio e medio da noite, Martiño espertou coas ganas de mexar…

Na modalidade de narración oral, este conto anima á participación do público infantil, entoando a cantadela do protagonista: “O tren de Martiño, chu, chu, chu, vai polo camiño, chucu, chucu, chu...”. É unha obra que empatiza con lectores de todas as idades, evocando e potenciando a ilusión dunha noite tan importante e un amencer cheo de sorpresas, ledicias, e algunha que outra decepción. Nada pode estragar un soño plácido, agás unhas inoportunas e incontibles gañas de mexar... Será quen Martiño de saír do apuro?

Chema Heras (Ávila, 1957) é profesor de inglés en Cambados (Pontevedra) e tradutor. Editou o poemario “Nido de amor e cuna” (1982) e a colección de contos “Bulebule”. Durante a súa estancia en Australia escribiu varios libros publicados polo Departamento de Educación de Nova Gales do Sur. Entre as súas obras figura “A fuxida dos nenos” (Sotelo Blanco, 1990). Tamén é autor de “Avós” (Premio Llibreter 2003), editado por KALANDRAKA.

Kiko Dasilva (Vigo, 1979) é artista plástico e humorista gráfico; licenciado en Belas Artes (Universidade de Vigo), na especialidade de Pintura. É director e creador das revistas Retranca (Premio Ourense á mellor iniciativa de banda diseñada 2010), Fiz (para público infantil), e anteriormente editou BdBanda (Premio do Salón do Cómic de Barcelona). É autor dos álbums “Fiz” (FAKTORÍA K) e “Moncho e a mancha” (KALANDRAKA). Tamén ilustrou “Sar, Sarela e os monstros de Compostela” (KALANDRAKA). Colabora na revista El Jueves. Recibiu, entre outros galardóns, o 1º Premio de Cómic de Ourense (1996), o Premio Internacional de Humor Gráfico de Porto (Portugal) e o 2º Premio Nacional de Humor Gráfico J&B (2000).

----------------------------------------

—¡Los Reyes no dejan juguetes a los niños que están despiertos! -le advirtió su padre.

—Entonces me voy a la cama ahora mismo -dijo Matías.

...En mitad de la noche, Matías se despertó con muchas ganas de hacer pis...

En la modalidad de narración oral, este cuento anima a la participación del público infantil, entonando la canción del protagonista: “El tren de Matías, chu, chu, chu, corre por las vías, chucu, chucu, chu...”. Es una obra que empatiza con lectores de todas las edades, evocando y potenciando la ilusión de una noche tan importante y un amanecer lleno de sorpresas, alegrías, y alguna que otra decepción. Nada puede estropear un sueño plácido, excepto unas inoportunas e incontenibles ganas de hacer pis... Será capaz Matías de salir del apuro?

Chema Heras (Ávila, 1957) es profesor de inglés en Cambados (Pontevedra) y traductor. Editó el poemario “Nido de amor e cuna” (1982) y la colección de cuentos “Bulebule”. Durante su estancia en Australia escribió varios libros publicados por el Departamento de Educación de Nueva Gales del Sur. Entre sus obras figura “A fuxida dos nenos” (Sotelo Blanco, 1990). También es autor de “Abuelos” (Premio Llibreter 2003), editado por KALANDRAKA.

Kiko Dasilva (Vigo, 1979) es artista plástico y humorista gráfico; licenciado en Bellas Artes (Universidad de Vigo), en la especialidad de Pintura. Es director y creador de las revistas Retranca (Premio Ourense a la mejor iniciativa de Banda Diseñada 2010), Fiz (para público infantil), y anteriormente editó BdBanda (Premio del Salón del Cómic de Barcelona). Es autor de los álbumes “Fiz” (FAKTORÍA K) y “Moncho y la mancha” (KALANDRAKA). También ilustró “Sar, Sarela y los monstruos de Compostela” (KALANDRAKA). Colabora en la revista El Jueves. Recibió, entre otros galardones, el 1º Premio de Cómic de Ourense (1996), el Premio Internacional de Humor Gráfico de Porto (Portugal) y el 2º Premio Nacional de Humor Gráfico J&B (2000).