los-tres-bandidos.JPG"Los tres bandidos”, en castelán, de Tomi Ungerer, xa está de novo nas librarías e bibliotecas de toda España grazas á aposta de KALANDRAKA por recuperar este clásico contemporáneo da literatura universal. Así, esta obra coñecida e apreciada en todo o mundo, traducida a máis de 30 idiomas, xa se atopa dispoñible nas catro linguas: castelán, galego, catalán e euskera.

--------------------------------------------------------------------------
"Los tres bandidos”, de Tomi Ungerer, ya está de nuevo en las librerías y bibliotecas de toda España gracias a la apuesta de KALANDRAKA por recuperar este clásico contemporáneo de la literatura universal. Así, esta obra conocida y apreciada en todo el mundo, traducida a más de 30 idiomas, ya se encuentra disponible en las cuatro lenguas: castellano, gallego, catalán y euskera.

Cunha versión fiel á orixinal en alemán publicada nos anos 60, KALANDRAKA pon en valor esta obra coa que creceron moitas xeracións de nenos no noso, cativados pola historia destes peculiares personaxes, excelentemente caracterizados cos seus orixinais atuendos e o seu atípico instrumental para cometer trasnadas. O relato destaca plo seu carácter descriptivo, pola orde narrativa coa que transcorren as accións, pola sinxeleza coa que Tomi Ungerer guía ao lector páxina a páxina. Á comprensión da historia axudan en gran medida as ilustracións: o contraste cromático, a expresividade en cada escea e o aspecto enigmático que caracteriza aos bandidos son os elementos máis significativos.

Este libro transmítenos emocións que van dende o medo á tenrura. Os bandidos deste conto non coñecen outro mundo que non sexa o de roubar e asustar á xente. A irrupción nas súas vidas dunha nena orfa faralles cambiar de rumbo, ao comprender que coas riquezas que tiñan acumulado poden axudar a outros nenos necesitados

A II Guerra Mundial marcou a vida de Tomi Ungerer dende a súa nenez e o rexeitamento aos conflictos bélicos estivo presente en gran parte da súa obra. A súa produción editorial, que abarca 40 anos de creación artística, calcúlase entre 30.000 e 40.000 debuxos dos máis variados estilos e máis de 120 libros. Polo seu traballo recibiu premios como a Medalla de Ouro da Sociedade de Ilustradores ou o Premio Hans Christian Andersen, en 1998.

---------------

Con una versión fiel a la original en alemán publicada en los años 60, KALANDRAKA pone en valor esta obra con la que crecieron muchas generaciones de niños en nuestro país, cautivados por la historia de estos peculiares personajes, excelentemente caracterizados con sus originales atuendos y su atípico instrumental para cometer fechorías.
El relato destaca por su carácter descriptivo, por el orden narrativo con el que transcurren las acciones, por la sencillez con la que Tomi Ungerer guía al lector página a página. A la comprensión de la historia ayudan en gran medida las ilustraciones: el contraste cromático, la expresividad en cada escena y el aspecto enigmático que caracteriza a los bandidos son los elementos más significativos
Este libro nos transmite emociones que van desde el miedo a la ternura. Los bandidos de este cuento no conocen otro mundo que no sea el de robar y amedrentar a la gente. La irrupción en sus vidas de una niña huérfana les hará cambiar de rumbo, al comprender que con las riquezas que habían acumulado pueden ayudar a otros niños necesitados.
La II Guerra Mundial marcó la vida de Tomi Ungerer desde su infancia y el rechazo a los conflictos bélicos estuvo presente en gran parte de su obra. Su producción editorial, que abarca 40 años de creación artística, se calcula entre 30.000 y 40.000 dibujos de los más variados estilos y más de 120 libros. Por su trabajo recibió premios como la Medalla de Oro de la Sociedad de Ilustradores o el Premio Hans Christian Andersen, en 1998.