A mesa redonda do Roteiro en Estado Crítico celebrouse no barrio de Conxo, en Santiago

KALANDRAKA participou na terceira edición das xornadas "Roteiro en estado crítico", impulsadas pola asociación LCA (Laboratorio de Colaboración Artística), en colaboración co profesor de Historia da Arte da Universidade de Santiago, Miguel Anxo Rodríguez González, e os colectivos Baleiro e LIBA (Laboratorio de Investigación en Belas Artes).
----------------------
KALANDRAKA participó en la tercera edición de las jornadas "Roteiro en estado crítico", impulsadas por el colectivo LCA (Laboratorio de Colaboración Artística), en colaboración con el profesor de Historia del Arte de la Universidad de Santiago, Miguel Anxo Rodríguez González, y los colectivos Baleiro y LIBA (Laboratorio de Investigación en Bellas Artes).


"Como chegamos á xente?" era o título do debate celebrado na Casa das Asociacións do barrio de Conxo, en Santiago, no que participaban diversos axentes artísticos e culturais vencellados aos ámbitos da educación e da pedagoxía: o narrador Celso Fernández, a profesora de Belas Artes Silvia García, Montse Cea, adxunta á dirección da Fundación Granell, e Xosé Ballesteros, director de KALANDRAKA, con Teófila Ruiz como moderadora.

Nesta reflexión colectiva sobre as posibilidades de traballo creativo en tempos de crise, KALANDRAKA achegou a súa experiencia no campo da animación á lectura, que se plasma en campañas como a que se organiza polo mes de abril co departamento de Educación do Concello de Santiago; na organización de exposicións arredor das ilustracións dos libros para educar aos cativos na sensibilidade artística; na formación de docentes, bibliotecarios, mediadores; e na multitude de actividades que KALANDRAKA organiza para dar a coñecer a súa produción editorial, mesmo fóra das nosas fronteiras.

 Xósé Ballesteros expuxo a experiencia de Kalandraka en materia de difusión cultural

"¿Cómo llegamos a la gente?" era el título del debate celebrado en la Casa de las Asociaciones del barrio de Conxo, en Santiago, en el que participaban diversos agentes artísticos y culturales vinculados a los ámbitos de la educación y la pedagogía: el narrador Celso Fernández, la profesora de Bellas Artes Silvia García, Montse Cea, adjunta a la dirección de la Fundación Granell, y Xosé Ballesteros, director de KALANDRAKA, con Teófila Ruiz como moderadora.

En esta reflexión colectiva sobre las posibilidades de trabajo creativo en tiempos de crisis, KALANDRAKA expuso su experiencia en el campo de la animación a la lectura, que se plasma en campañas como la que se organiza cada mes de abril con el departamento de Educación del ayuntamiento de Santiago; en la organización de exposiciones con las ilustraciones de los libros para educar a los niños en la sensibilidad artística; en la formación continua de docentes, bibliotecarios, mediadores; y en la multitud de actividades que KALANDRAKA organiza para dar a conocer su producción editorial, incluso fuera de nuestras fronteras.