presentación

Reseña de “Ramón Cabanillas: escolma poética”, edición literaria de Luis Rei e imaxes de Anxo Pastor, editado por FAKTORÍA K.