Nova entrega dos textos creados no obradoiro de escrita creativa realizado cos alumnos de 6º curso no colexio de Arealonga, en Vilagarcía, no marco de "Cantar e contar: ler na nosa lingua", coa colaboración de Política Lingüística.
----------------------------------
Nueva entrega de los textos creados en el taller de escrita creativa realizado con los alumnos de 6º curso en el colegio de Arealonga, en Vilagarcía, en el marco de "Cantar e contar: ler na nosa lingua", con la colaboración de Política Lingüística.


SOBRE O TIBULATAS, DAMIÁN MOYA, DE 6ºA DO AREALONGA, ESCRIBIU:
"O Abrelatas.
É un abrelatas que está no medio do mar e chámase Abrelatas.
Téñeno nos bares para abrir as latas pero se lle metes o dedo pínchate. Tamén se podería clasificar como tiburón pero en vez de comer peixes, come chapas de latas. E non se atraganta!
Vive coa súa muller no chatarreiro, agora que o tiraron por oxidarse. A súa muller chámase Bombilla e sempre está moi iluminada, sempre non; sempre menos cando se funde.
É un chapón porque come chapa. Come dous trillóns de veces por milésima de segundo. En fin, case nada.
E só durme cando morre, o curioso é que, cando queda durmido, dorme toda a vida.
Son escravos e traballan seguido, ata morrer.
E colorín, colorado, este conto está rematado."

SOBRE O METROCOL, PEDRO REY, DE 6ºB DO AREALONGA, ESCRIBIU:
"O caracmetro é un animal tan raro, tan raro, que só hai dous no mundo. Un vive na illa Corquen e o outro na cidade máis pequena do mundo: Islancity.
O que vive en Corquen refúxiase nun nicho dun pino enorme e vive só. Aliméntase de herba e de aceite.
O que vive en Islancity dorme enriba da sancristía dunha igrexa e vive acompañado dun mono. Aliméntase de prástico.
O caracmetro de Corquen dorme case todo o día e adícase a coller dez pólas gordas das árbores; encolle o pescozo e... a rodar!
Mentras tanto, o outro caracmetro dorme nove horas e vai ao colexio".

TEXTOS ANTERIORES:

Escrita creativa en Vilagarcía (I)

--------------------------------------------------------------------------

SOBRE EL TIBULATAS, DAMIÁN MOYA, DE 6ºA DEL AREALONGA, ESCRIBIÓ:
"El Abrelatas.
Es un abrelatas que está en medio del mar y se llama Abrelatas.
Lo hay en los bares para abrir las latas pero si le metes el dedo te pincha. También se podría clasificar como tiburón, pero en vez de comer peces, come chapas de latas. ¡Y no se atraganta!
Vive con su mujer en el chatarrero, ahora que lo tiraron por oxidarse. Su mujer se llama Bombilla y siempre está muy iluminada, siempre no; siempre menos cuando se funde.
Es un chapón porque come chapa. Come dos trillones de veces por milésima de segundo. En fin, casi nada.
Y solo duerme cuando muere, lo curioso es que, cuando queda dormido, duerme toda la vida.
Son esclavos e trabajan seguido, hasta morir.
Y colorín, colorado, este cuento está rematado."

SOBRE EL METROCOL, PEDRO REY, DE 6ºB DEL AREALONGA, ESCRIBIÓ:
"O caracmetro es un animal tan raro, tan raro, que solo hay dos en el mundo. Uno vive en la isla Corquen y el otro en la ciudad más pequeña del mundo: Islancity.
El que vive en Corquen se refugia en un nicho de un pino enorme y vive solo. Se alimenta de hierba y de aceite.
El que vive en Islancity duerme encima de la sacristía de una iglesia y vive acompañado de un mono. Se alimenta de plástico.
El caracmetro de Corquen duerme casi todo el día y se dedica a coger diez ramas gordas de los árboles; encoge el cuello y... ¡a rodar!
Mientras tanto, el otro caracmetro duerme nueve horas y va al colegio".

TEXTOS ANTERIORES:

Escrita creativa en Vilagarcía (I)