Sandra Senra e Carmela Sieiro, as libreiras de Libros para Soñar, son as artífices dun orixinal, simpático e adorable escaparate adicado ao libro “O Señor Don Nicanor”, de Ana Fernández-Abascal e Flavio Morais, editado por FAKTORÍA K. Un minitelevisor ‘customizado’ e oitenteiro, a silueta expresiva e pícara do protagonista deste conto rimado, e os detalles da estética ‘pop’ que abundan neste álbum, destacan nesta montaxe. O Señor Don Nicanor asómase ás rúas de Vigo para lembrarnos...

“...Que película tan mala! Será mellor apagala.

E como non dá parado, colle un libro de contado”.

PD: artigos sobre Libros para Soñar nos blogs Mi Libroketa e A bit of everything. Grazas.

------------------------------

Sandra Senra y Carmela Sieiro, las libreras de Libros para Soñar, son las artífices de un original, simpático y adorable escaparate dedicado al libro “El Señor don Nicanor”, de Ana Fernández-Abascal y Flavio Morais, editado por FAKTORÍA K. Un minitelevisor ‘customizado’ y ochentero, la silueta expresiva y pícara del protagonista de este cuento rimado, y los detalles de la estética ‘pop’ que abundan en este álbum, destacan en este montaje. El Señor Don Nicanor se asoma a las calles de Vigo para recordarnos...

“...¡Qué película tan mala! Será mejor apagarla.

Y para estar más contento, se puso a leer un cuento”.

PD: artículos sobre Libros para Soñar en los blogs Mi Libroketa y A bit of everything. Gracias.