Un "duende xoguetón" co debuxo do seu marciano

Os Duendes Xoguetóns da aula Infantil do CEIP de Viñas, en Poio, teñen un novo amigo: o marciano do álbum “Kenqueoké”, de José Parrondo. Leron o conto, fixeron divertidos retratos do protagonista e participaron nas actividades deseñadas por Naiara. Dende KALANDRAKA, unha aperta aos “trasniños máis lectores e soñadores do mundo”, como os define a súa mestra.

(Para escoitar o conto e xogar ás actividades, pulsar botón dereito do rato e seleccionar Ampliar para ver a pantalla completa).

---------------------------------------------------

Los Duendes Juguetones del aula Infantil del CEIP de Viñas, en Poio, tienen un nuevo amigo:el marciano del álbum “ Kiencomoqué ”, de José Parrondo. Leyeron el cuento, hicieron divertidos retratos del protagonista y participaron en las actividades diseñadas por Naiara. Desde KALANDRAKA, un abrazo a los “duendes más lectores y soñadores del mundo”, como los define su maestra.

(Para escuchar el cuento y jugar a las actividades, pulsar botón derecho del ratón y seleccionar Ampliar para ver la pantalla completa).

Debuxos dos escolares de Infantil do CEIP de Viñas (Poio) sobre "Kenqueoké?"

Escolares do CEIP de Viñas cos debuxos dos seus marcianos

Ademais da narración do conto, na que interveñen Enrique e Carla, o LIM (Libros Interactivos Multimedia) creado a partir de “Kenqueoké?” recolle máis de 70 actividades para realizar trala lectura: xogos de crebacabezas, de emparellar figuras idénticas, de ordear as letras dunha palabra ou as partes dun debuxo tomado do libro, de relacionar nomes e personaxes ou acertar preguntas sinxelas. Un traballo moi interesante para entrenar a memoria visual e a lectura comprensiva.

Os Duendes Xoguetóns e a súa mestra son grandes entusiastas dos ‘Libros para Soñar’ e xa coñecen títulos como “A toupiña que quería saber quen lle fixera aquilo na cabeza”, “Unha eiruga moi larpeira” e “Animais Fantásticos”. Neste tempo de Entroido saborearon larpeiradas caseiras, luciron as súas caras pintadas e disfrazáronse de Peter Pan e Campaíña. A súa aprendizaxe cotiá refléxase nun blog que en pouco máis dun ano xa recibiu 20.000 visitas. Moitos parabéns!

---------------------------------------------------

Escolares do CEIP de Viñas (Poio) cos debuxos dos seus marcianos

Dúas "duendes xoguetonas" de Viñas, cos debuxos dos seus marcianos

Además de la narración del cuento, en la que intervienen Enrique y Carla, el LIM (Libros Interactivos Multimedia) creado a partir de “¿Kiencomoqué?” recoge más de 70 actividades para realizar tras la lectura: juegos de rompecabezas, de emparejar figuras idénticas, de ordenar las letras de una palabra o las partes de una ilustración tomada del libro, de relacionar nombres y personajes o acertar preguntas sencillas. Un trabajo muy interesante para entrenar la memoria visual y la lectura comprensiva.

Los Duendes Juguetones y su profesora son grandes entusiastas de los ‘Libros para Soñar’ y ya conocen títulos como “A toupiña que quería saber quen lle fixera aquilo na cabeza”, “Unha eiruga moi larpeira” y “Animales fantásticos”. En este tiempo de Carnaval saborearon postres caseros, lucieron sus caras pintadas y se disfrazaron de Peter Pan y Campanilla. Su aprendizaje cotidiano se refleja en un blog que en poco más de un año ya recibió 20.000 visitas. ¡Muchas felicidades!