A Fundación Meniños será a invitada especial da sesión de animación á lectura que se realizará mañá venres en LIBROS PARA SOÑAR, a partir das 18:30 horas. No marco das celebracións do Día Internacional da Infancia, representantes deste colectivo explicarán os obxectivos do seu traballo, enfocado a garantir o dereito dos nenos e nenas a vivir en familia.
--------------------------------------
La Fundación Meniñosserá la invitada especial de la sesión de animación a la lectura que se realizará mañana viernes en LIBROS PARA SOÑAR, a partir de las 18:30 horas. En el marco de las celebraciones del Día Internacional de la Infancia, representantes de este colectivo explicarán los objetivos de su trabajo, enfocado a garantizar el derecho de los niños y niñas a vivir en familia.


A sesión comezará cunha presentación para os pais e nais sobre os programa de protección familiar que Meniños ten en marcha actualmente, e seguirá cun obradoiro infantil. Así, os rapaces participarán na elaboración dun mural colectivo sobre os elementos necesarios dos que consta unha familia, como o cariño, a educación, ou a alimentación; conceptos que os nenos representarán de forma simbólica para que os seus debuxos queden expostos na sala de lectura da libraría.

LIBROS PARA SOÑAR súmase así ás actividades co gallo do Día Internacional da Infancia, dando a coñecer a misión de Meniños, unha fundación creada en 1996 que actúa en Galicia, Asturias e Madrid. Segundo a súa memoria de resultados de 2007, Meniños atendeu directamente a 1.664 nenos e nenas e 1.079 familias. Ademais, os seus programas didácticos e as súas actividades no eido da prevención chegaron a máis de 9.000 rapaces e preto de 500 educadores.

Mediante os seus programas de Preservación, Atención e Implicación Familiar, Meniños contribúe a manter nos seus contornos familiares a nenos en risco de exclusión social. Mediante as accións de Reunificación Familiar favorece a reintegración aos seus núcleos de nenos que por diversos motivos tiveron que ingresar en centros de protección. Cos programas de Apoio ao Acollemento en Familia Extensa, Acollementos Temporais e Adopcións Especiais, a fundación tamén asegura a atención dos menores nos casos de afastamento da familia.

-----------------------------------------------------------------------------------------

La sesión comenzará con una presentación para los padres y madres sobre los programas de protección familiar que Meniños tiene en marcha actualmente, y seguirá con un taller infantil. Así, los niños participarán en la elaboración de un mural colectivo sobre los elementos necesarios de los que consta una familia, como el cariño, la educación, o la alimentación; conceptos que los niños representarán de forma simbólica para que sus dibujos queden expuestos en la sala de lectura de la librería.

LIBROS PARA SOÑAR se suma así a las actividades con motivo del Día Internacional de la Infancia, dando a conocer la misión de Meniños, una fundación creada en 1996 que actúa en Galicia, Asturias y Madrid. Según su memoria de resultados de 2007, Meniños atendió directamente a 1.664 niños y niñas, y 1.079 familias. Además, sus programas didácticos y sus actividades en el ámbito de la prevención llegaron a más de 9.000 jóvenes y unos 500 educadores.

Mediante sus programas de Preservación, Atención e Implicación Familiar, Meniños contribuye a mantener en su entorno familiar a niños en riesgo de exclusión social. Mediante las acciiones de Reunificación Familiar favorece la reintegración a sus núcleos de niños que por diversos motivos tuvieron que ingresar en centros de protección. Con los programas de Apoyo al Acogimiento en Familia Extensa, Acogimientos Temporales y Adopciones Especiales, la fundación también asegura la atención de los menores en los casos de alejamiento de la familia.