A XI Campaña Municipal de Animación á Lectura do Concello de Santiago xa está en marcha, un ano máis. Ata o 30 de abril, na Galería Sargadelos de Santiago, nas diversas escolas infantís e nas librarías da cidade, respirarase ambiente lector e arrecendo a fantasía. Máis de 5.000 escolares de Compostela e da súa bisbarra van estar “Cantando e contando coa familia C”; tamén os seus educadores, os bibliotecarios, e o público familiar en xeral. Na xornada inaugural de onte, a concelleira de Educación de Santiago, Mercedes Rosón, e o xefe do Departamento de Educación, Xosé Manuel Rodríguez-Abella, visitaron a exposición de ilustracións e libros, asistiron á sesión de contacontos e música na que participaron os nenos e nenas das Escolas Municipais Infantís de Conxo e de Fontiñas, e aos obradoiros de ilustración e de escrita. Tamén se sumou o ilustrador David Pintor, cuxo caderno de viaxe “Compostela” inspira os relatos creados polo alumnado.   

 

 

  

 

O percorrido comeza na entrada da Galería Sargadelos, onde o coelliño que protagoniza o álbum “Non é unha caixa”, guía os visitantes, escaleiras arriba. Ante os ollos atónitos dos máis cativos, ábrese a porta a un circo marabilloso: serpentinas e confeti, máscaras e xogos malabares... Nesta carpa circense imaxinaria atópase “A familia C”, obra de Pep Bruno e Mariona Cabassa que gañou o III Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado. O coelliño que guiara os pasos dos lectores, métese entón na chisteira do “Mago Goma”, un conto rimado de Toño Núñez ilustrado por Adrià Fruitós. Patricia Pérez e Álex Fente póñenlle a voz e a música á narración de todos estes contos... 

  

 

 

  

Tamén se atopan neste espazo máxico o elefante “Pancho” creado por Antonio Santos, para coñecer a situación dos animais salvaxes en catividade. Da liberdade fala tamén “Bailar nas nubes”, de Vanina Starkoff, finalista do III Premio Internacional. E ao final desa viaxe exótica, retornamos á propia cidade de Santiago, coas ilustracións de David Pintor percorrendo espazos emblemáticos, dende a Catedral, ata a praza de Mazarelos, pasando polos edificios máis vangardistas. Gozando desas paisaxes de cor e de papel ao cálido abeiro dunha taza de café, mentres o vento arremuiña as follas secas. 

 

A outra faceta da Campaña ten un carácter máis formativo, pero sen perder o ton lúdico. O ilustrador Óscar Villán imparte os obradoiros de ilustración para os escolares de segundo ciclo de Educación Primaria. Primeiro comparte con eles en que consiste o seu traballo e despois proponlles elaborar entre todos un conto ilustrado que cada un vai debuxando a partir dun conto fragmentado.  

  

  

  

 

Alberto Barreiro coordina os obradoiros de escrita creativa, nos que a materia prima son as ilustracións de “Compostela”: que lles suxire a paisaxe, que pensa o paseante, quen é ou a que se adica, que motivos o trouxeron a Santiago... O resultado son textos poéticos e vibrantes, audaces e sorprendentes, que demostran a capacidade dos escolares para, proxectándose nunha imaxe, deixar voar a súa imaxinación polo territorio das letras. 

 

CITAS QUE NON DEBES PERDER:   

*Visita á exposición de ilustracións: Galería Sargadelos (Rúa Nova, 16), en horario comercial.   

*Sesión de contos para bebés: 2 de abril ás 11:00h e ás 12:00h na Galería Sargadelos. Aforo limitado. Reservas no Dpto. de Educación do Concello.   

* O ilustrador italiano Roberto Innocenti (Premio Hans Christian Andersen) ofrecerá unha conferencia aberta ao público: xoves 7 de abril ás 19:00h. na Fundación Caixa Galicia de Santiago (Rúa do Vilar, 19).   

*Fallo do xurado do IV Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado: 8 de abril. 

*Sesión de contos e música para familias: sábado 9 de abril, ás 12:00h na Galería Sargadelos.   

*Acto de clausura: 30 de abril ás 12:00h na Galería Sargadelos e no Liceo Casino, coa actuación da Escola Municipal de Música.  

--------------------------------------------------

La XI Campaña Municipal de Animación a la Lectura del Concello de Santiago ya está en marcha, un año más. Hasta el 30 de abril, en la Galería Sargadelos de Santiago, en las diversas escuelas infantiles y en las librerías de la ciudad, se respita ambiente lector y aroma a fantasía. Más de 5.000 escolares de Compostela y su comarca van a estar “Cantando y contando con la Familia C”; también sus educadores, los bibliotecarios, y el público familiar en general. En la jornada inaugural, la concejal de Educación de Santiago, Mercedes Rosón, y el jefe del Departamento de Educación, Xosé Manuel Rodríguez-Abella, visitaron la exposición de ilustraciones y libros, asistieron a la sesión de cuentacuentos y música en la que participaron niños y niñas de las Escuelas Municipales Infantiles de Conxo y Fontiñas, y a los talleres de ilustración y de escrita. También se sumó el ilustrador David Pintor, cuyo cuaderno de viaje “Compostela” inspira los relatos creados por el alumnado.

El recorrido comienza en la entrada de la Galería Sargadelos, donde el conejito que protagoniza el álbum “No es una caja”, guía a los visitantes, escaleras arriba. Ante los ojos atónitos de los más pequeños, se abre la puerta a un circo maravilloso: serpentinas y confeti, máscaras y juegos malabares... En esta carpa circense imaginaria se encuentra “La familia C”, obra de Pep Bruno y Mariona Cabassa que ganó el III Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado. El conejito que guía los pasos de los lectores se mete de pronto en la chistera del “Mago Goma”, un cuento rimado de Toño Núñez ilustrado por Adrià Fruitós. Patricia Pérez e Álex Fente ponen la voz y la música a la narración de esos cuentos.

También se encuentran en este espacio mágico el elefante “Pancho” creado por Antonio Santos, para conocer la situación de los animales salvajes en cautividad. De la libertad habla también “Bailar en las nubes”, de Vanina Starkoff, finalista del III Premio Internacional. Y al final de ese viaje exótico, retornamos a la propia ciudad de Santiago, con las ilustraciones de David Pintor recorriendo espacios emblemáticos, desde la Catedral, hasta la plaza de Mazarelos, pasando por los edificios más vanguardistas. Gozando de esos paisajes de color y papel, quedamos al cálido resguardo de una taza de café, mientras el viento arremolina las hojas secas.

La otra faceta de la Campaña tiene un carácter más formativo, pero sin perder el tono lúdico. El ilustrador Óscar Villán imparte los talleres de ilustración a los escolares de segundo ciclo de Educación Primaria. Primero comparte con ellos en qué consiste su trabajo y después les propone elaborar entre todos un cuento ilustrado que cada uno va dibujando a partir de un cuento fragmentado.

Alberto Barreiro coordina los talleres de escrita creativa, en los que la materia prima son las ilustraciones de “Compostela”: qué les sugiere el paisaje, qué piensa el paseante, quién es o a qué se dedica, qué motivos le trajeron a Santiago... El resultado son textos poéticos y vibrantes, audaces y sorprendentes, que demuestran la capacidad de los escolares para, proyectándose en una imagen, dejar volar su imaginación por el territorio de las letras.