Non só os centros educativos e a comunidade escolar de Santiago e da bisbarra participaron activamente nas actividades; tamén as librarías de Compostela se empaparon do espírito da X Campaña de Animación á Lectura, nesta edición tan importante. Aenea, San Pablo, Follas Novas e Encontros luciron nos seus escaparates unha montaxe biblio-artística especial, realizada pola nosa compañeira Mari-Sol García, co libro “Un gran soño”, de Felipe Ugalde, gañador do III Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado.

-----------------------------------------------

No solo los centros educativos y la comunidad escolar de Santiago y su comarca participaron activamente en las actividades; también las librerías de Compostela se empaparon del espíritu de la X Campaña de Animación a la Lectura, en esta edición tan importante. Aenea, San Pablo, Follas Novas y Encontros lucieron en sus escaparates un montaje biblio-artístico especial, realizado por nuestra compañera Mari-Sol García, con el libro “Un gran sueño”, de Felipe Ugalde, ganador del III Premio Internacional Compostela de Álbum Ilustrado.

A artífice dos obxectos que acompañan os libros nos escaparates tamén realizou a instalación coa figura do crocodilo protagonista de "Un gran soño" que preside a exposición de ilustracións na Galería Sargadelos. Velaquí o proceso de produción.

-----------------

La artífice de los objetos que acompañan los libros en los escaparates también realizó la instalación con la figura del cocodrilo protagonista de "Un gran sueño" que preside la exposición de ilustraciones en la Galería Sargadelos. He aquí el proceso de producción.