A exposición “Soños Ilustrados: Kalandraka, 12 anos de álbum galego”, que se pode visitar no Espazo EMAO da Escola de Artes e Oficios de Vigo (esquina das rúas Rosalía de Castro e Pontevedra) entra na súa recta final. A mostra vaise clausurar este venres 10 de xuño a partir das 18:30 horas, cunha sesión especial de contacontos aberta ao público, a cargo do equipo de animación á lectura de LIBROS PARA SOÑAR.

En días pasados, unha das actividades complementarias da exposición foi a mesa redonda protagonizada polos artistas plásticos Pablo Otero, Juan Rivas, David Pintor, Kiko Da Silva, Ramón Trigo e Federico Fernández que, xunto con Miguel Vázquez, tamén é un dos comisarios da mostra. Abordaron a súa relación coas empresas editoriais, detallaron a técnica e o estilo que lle imprimiron a cada obra, compartiron co público esas anécdotas que adobían o proceso creativo. O resultado pódese ver no Espazo EMAO: o material artístico orixinal e, ao seu carón, o libro no que se converteu ese traballo, co texto literario como nexo vital.

-----------------------------------------

La exposición “Sueños Ilustrados: Kalandraka, 12 años de álbum gallego”, que se puede visitar en el Espacio EMAO de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo (esquina de las calles Rosalía de Castro y Pontevedra) entra en su recta final. La muestra se va a clausurar este viernes 10 de junio a partir de las 18:30 horas, con una sesión especial de cuentacuentos abierta al público, a cargo del equipo de animación a la lectura de LIBROS PARA SOÑAR.

En días pasados, una de las actividades complementarias de la exposición fue la mesa redonda protagonizada por los artistas plásticos Pablo Otero, Juan Rivas, David Pintor, Kiko Da Silva, Ramón Trigo y Federico Fernández que, junto con Miguel Vázquez, también es uno de los comisarios de la muestra. Abordaron su relación con las empresas editoriales, detallaron la técnica y el estilo que le imprimieron a cada obra, compartieron con el público esas anécdotas que aderezan el proceso creativo. El resultado se puede ver en el Espacio EMAO: el material artístico original y, a su lado, el libro en el que se convertió ese trabajo, con el texto literario como nexo vital.

Kiko Da Silva enfocou a súa traxectoria profesional ao humor gráfico, como historietista, contador de historias con imaxes. Ilustrar álbums como “Moncho e a mancha” ou “A memoria das árbores” deulle a oportunidade de desenvolver outra faceta. Cun traballo lento, a base de paciencia e agarimo polos detalles, a súa proposta estética para eses títulos, a base de figuras modeladas e con volume tridimensional, foi unha aposta arriscada que se plasmou coa técnica fotográfica no formato impreso.

Cheo de inquedanzas creativas dende a mocidade, Ramón Trigo tamén comezou no mundo do cómic a súa andaina artística, que evolucionou cara á pintura. Dende aqueles primeiros libros de poemas que ilustraba para os seus amigos ata a actualidade, con obras como “As luces que se acenden e se apagan” ou “O burato do inferno”, o interese do artista vigués é narrar visualmente as historias que a el lle gustaría ler.

Óscar Villán descubriulle a Federico Fernández un camiño a través do cal canalizar a súa expresión artística. Ámbolos dous, ao igual que outros participantes nesta exposición, formáronse na Facultade de Belas Artes de Pontevedra. Villán dende o principio enfocou a súa carreira ao campo da ilustración infantil. En 1999 gañou o 1º Premio Nacional de Ilustración por “O coelliño branco”, cuxos orixinais están nesta mostra. Dous anos despois foi Federico quen recibiu esa mesma distinción por “Onde perdeu Lúa a risa?”. Seguíronlle outros traballos para público miudo, como “Chibos chibóns”, do que se fixo unha adaptación para a colección Makakiños destinada a nenos e nenas con necesidades educativas especiais.

David Pintor descubriu no debuxante Siro López a un conselleiro e guía profesional que lle fixo respectar un oficio polo que sente admiración. Goza do pracer de debuxar no ambiente acolledor de calquera café, escoitando jazz, unha música que compara coa ilustración pola improvisación, pola frescura e a maxia dos bosquexos que logo remata no ordenador. A través da Internet atopou outra dimensión para o seu traballo: expoñer ilustracións como as de “Contos para nenos que dormen de seguida” na Feira Internacional do Libro Infantil e Xuvenil de Boloña ou na Bienal de Bratislava, ou colaborar con editoriais doutros países. Tamén sacou partido doutra das súas afeccións: as viaxes, que lle permitiron crear libros de artista como “Compostela”.

Juan Rivas incidiu na relación dialéctica entre o autor, o editor e o ilustrador. Como auténticas reliquias, amosou os orixinais de “As fabas máxicas” e “Ire”, xunto cos textos literarios que tiña que interpretar visualmente. A súa intervención centrouse en aspectos técnicos como a descomposición da imaxe, o potenciamento do punto de vista do artista, a produción de texturas a base de acrílicos sobre as que dispoñer os diferentes personaxes.

Pablo Otero revelouse como o máis polifacético de todos, cunha proxección profesional que trascende o ámbito específico da ilustración e que abarca outras disciplinas, sen un estilo definido: a escenografía, a escultura, a arte no sentido máis amplo da palabra. “ABCdiario” é a proba desa vocación audaz e multidisciplinar.

----------------------------------------------------

Kiko Da Silva enfocó su trayectoria profesional al humor gráfico, como historietista, contador de historias con imágenes. Ilustrar álbumes como “Moncho y la mancha” o “La memoria de los árboles” le dio la oportunidad de desarrollar otra faceta. Con un trabajo lento, a base de paciencia y cariño por los detalles, su propuesta estética para esos títulos, a base de figuras modeladas y con volumen tridimensional, fue una apuesta arriesgada que se plasmó con la técnica fotográfica en el formato impreso.

Lleno de inquietudes creativas desde su juventud, Ramón Trigo también comenzó en el mundo del cómic su recorrido artístico, que evolucionó hacia la pintura. Desde aquellos primeros libros de poemas que ilustraba para sus amigos hasta la actualidad, con obras como “Las bombillas que se encienden y se apagan” o “La cueva del infierno”, el interés del artista vigués es narrar visualmente las historias que a él le gustaría leer.

Óscar Villán le descubrió a Federico Fernández un camino a través del cual canalizar su expresión artística. Ambos, al igual que otros participantes en esta exposición, se formaron en la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra. Villán desde el principio enfocó su carreira al campo de la ilustración infantil. En 1999 ganó el 1º Premio Nacional de Ilustración por “El pequeño conejo blanco”, cuyos originales están en esta muestra. Dos años después fue el propio Federico quien recibió esa misma distinción por “¿Dónde perdió Luna la risa?”. Le siguieron otros trabajos para público infantil, como “Chivos chivones”, del que se hizo una adaptación para la colección Makakiños destinada a niños y niñas con necesidades educativas especiales.

David Pintor descubrió en el dibujante Siro López a un consejero y guía profesional que le hizo respetar un oficio por el que siente admiración. Goza del placer de dibujar en el ambiente acogedor de cualquier café, escuchando jazz, una música que compara con la ilustración por la improvisación, la frescura y la magia de los bocetos que luego termina en el ordenador. A través de Internet encontró otra dimensión para su trabajo: exponer ilustraciones como las de “Cuentos para niños que se duermen enseguida” en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia o en la Bienal de Bratislava, o colaborar con editoriales de otros países. También sacó partido de otra de sus aficiones: los viajes, que le permitieron crear libros de artista como “Compostela”.

Juan Rivas incidió en la relación dialéctica entre autor, editor e ilustrador. Como auténticas reliquias, mostró los originales de “Las habas mágicas” e “Ire”, junto con los primeros textos literarios que tenía que ilustrar. Su intervención se centró en aspectos técnicos como la descomposición de la imagen, el potenciamiento del punto de vista del artista, la producción de texturas a base de acrílicos sobre los que disponer los diferentes personajes.

Pablo Otero se reveló como el más polifacético de todos, con una proyección profesional que trasciende el ámbito específico de la ilustración y abarca otras disciplinas, sin un estilo definido: la escenografía, la escultura, el arte en el sentido más amplio de la palabra. “ABCdiario” es la muestra de esa vocación audaz y multidisciplinar.