Programa de actividades de LPS para o 1º trimestre do ano

LIBROS PARA SOÑAR retomará mañá as súas actividades de animación á lectura, coa primeira sesión de contos para bebés de cero a tres anos de idade. Será a partir das 17:30 horas e repetirase quincenalmente os mércores 10 e 24 de febreiro, e 10 e 24 de marzo, á mesma hora. Febreiro e marzo depararán, ademais, outras moitas e moi agradables sorpresas...

---------------------------------------------------------

LIVROS PARA SONHAR retomará amanhã as suas actividades de animação à leitura, com a primeira sessão de contos para bebés dos zero aos três anos. Será a partir das 17h30 e a sessão repetir-se-á quinzenalmente nas quartas-feiras 10 e 24 de Fevereiro, e nas de 10 e 24 de Março, à mesma hora. Em Fevereiro e Março haverá, além disso, muitas mais e também muito agradáveis surpresas.

...Porque febreiro será o mes do entroido e da diversión. Volverán celebrarse tamén as actividades de contacontos habituais dos venres, das 18:30 horas en diante. “Soños de circo” e “Pancho” son algúns dos títulos que protagonizarán a sesión de dinamización lectora do vindeiro día 5. Á semana seguinte haberá unha festa de disfraces e nas posteriores xornadas LIBROS PARA SOÑAR recibirá dous invitados especiais: o profesor e escritor lucense Toño Núñez, autor da obra “Mago Goma”, manterá un encontro cos nenos e nenas o 19 de febreiro; e o día 26 a libraría recibirá a Lolo o Mago, que asombrará a todos cos seus abraiantes trucos.

Seguiralle marzo, un mes que vai estar adicado a libros, autores e narradores do veciño Portugal: “P de papá”, de Isabel Martíns e Bernardo Carvalho, xunto con “O tempo voa”, de João Pedro Mésseder e Gémeo Luís e “Ovelliña dáme la”, de Isabel Minhós Martins e Yara Kono, ambas obras destacadas con senllas mencións no Premio Internacional Compostela de Álbums Ilustrados, serán os títulos destacados. A programación completarase coa visita da narradora brasileira afincada en Porto, Clara Haddad.

"O tempo voa" e "Ovelliña dáme la", novidades de KALANDRAKA neste xaneiro de 2010

----------------------------------------------------------------

… Porque Fevereiro é o mês do Carnaval e da diversão. Estão também de regresso as habituais actividades de “conta-contos” às sextas-feiras, das 18h30 em diante. “Soños de circo” e “Pancho” são alguns dos títulos protagonistas da sessão de dinamização à leitura do próximo dia 5. Na semana seguinte haverá uma festa de máscaras e nas jornadas posteriores LIVROS PARA SONHAR receberá dois convidados especiais: o professor e escritor luguês Toño Núñez, autor da obra “Mago Goma”, que marcará encontro com muitos meninos e meninas no dia 19 de Fevereiro; e no dia 2 a livraria receberá Lolo o Mago, que surpreenderá os presentes com os seus assombrosos truques.

Seguir-se-á Março, um mês dedicado a livros, autores e contadores do vizinho Portugal. “P de Papá” de Isabel Martins e Bernardo Carvalho, juntamente com “O tempo voa”, de João Pedro Mésseder e Gémeo Luís, e “Ovelhinha dá-me lã”, de Isabel Minhós Martins e Yara Kono, duas das obras destacadas com menções honrosas no Prémio Internacional Compostela para Álbuns Ilustrados, serão os títulos em destaque. A programação será completada com a vinda da contadora brasileira radicada no Porto, Clara Haddad.

O narrador e autor de "O león Kandinga", Boni Ofogo, e Clara Haddad