PRESENTACIÓN DE “MILU”, mércores 12 de maio, 20:00 horas, Fundación Luis Seoane da Coruña.

Participan o autor da obra, MANUEL RIVAS, o vicepresidente da Fundación MENIÑOS, Xosé Manuel Villanueva, e o director de KALANDRAKA, Xosé Ballesteros.

A Fundación Meniños é a promotora da publicación de “Milu”, un álbum infantil escrito por Manuel Rivas, con ilustracións de Aitana Carrasco e editado por KALANDRAKA, que pretende reflectir a situación dos nenos e nenas en situación de desvantaxe social. O libro presentarase mañá mércores a partir das 20:00 horas na Fundación Luis Seoane da Coruña, en vésperas da celebración do Día da Familia (15 de maio).

--------------------------------

La Fundación Meniños es la promotora de la publicación de “Milu”, un álbum infantil escrito por Manuel Rivas, con ilustraciones de Aitana Carrasco y editado por KALANDRAKA, que pretende reflejar la situación de los niños y niñas en situación de desventaja social. El libro se presentará mañana miércoles a partir de las 20:00 horas en la Fundación Luis Seoane de A Coruña, en vísperas de la celebración del Día de la Familia (15 de mayo).

Este ‘libro solidario’ doa o 10% das súas vendas para que a Fundación Meniños desenvolva accións de axuda á infancia. Esta entidade sen ánimo de lucro traballa a prol do benestar deste sector tan sensible da sociedade: a través de programas de intervención social, trata de impulsar unha cultura do bo trato á mocidade, fomentando o seu protagonismo e a súa participación como suxeitos activos de dereitos.

“Milu” relata as vivencias dunha nena en apuros: cando o seu pai deixa de cantarlle cancións e a súa nai deixa de ter expectativas, unha pequena televisión convértese na súa única compaña. Milu é a voz de moitos nenos e nenas que non poden gozar do seu dereito a vivir en familia; pero a súa historia lémbranos que hai lugar para a esperanza.

Manuel Rivas, que lle cede os seus dereitos de autor desta obra á Fundación Meniños, crea un relato tenro e sensible que amosa a indefensión de Milu ante os problemas dos seus pais. Aitana Carrasco tamén colabora coa Fundación Meniños cedéndolle a imaxe da protagonista; nas súas ilustracións coloristas mestúranse estampados, texturas e gravados antigos, creando ambientes realistas con elementos oníricos.

Escritor e xornalista, Manuel Rivas (A Coruña, 1957) é autor dunha importante obra literaria pola que recibiu prestixiosas distincións, como o Premio da Crítica Española, o Premio da Crítica Galega, o Premio Torrente Ballester ou o Premio Nacional de Narrativa, entre outros. Tamén publicou libros de relatos e de poemas, ademais de obras para público infantil e xuvenil. Aitana Carrasco (Valencia, 1978) é licenciada en Belas Artes pola Universidade de Valencia. Foi galardoada co IX Premio Internacional ‘A la orilla del viento’. A súa obra expúxose en numerosos museos, centros culturais e feiras de libros de España e doutros países.

O vindeiro xoves 3 de xuño celebrarase un acto de presentación, no marco da Feira do Libro de Madrid, no que participará a ilustradora.

----------------------------------------------------------

Este ‘libro solidario’ dona el 10% de sus ventas para que la Fundación Meniños desarrolle acciones de ayuda a la infancia. Esta entidad sin ánimo de lucro trabaja por el bienestar de este sector tan sensible de la sociedad: a través de programas de intervención social, trata de impulsar una cultura del buen trato a los jóvenes, fomentando su protagonismo y su participación como sujetos activos de derechos.

“Milu” relata las vivencias de una niña en apuros: cuando su padre deja de cantarle canciones y su madre deja de tener expectativas, una pequeña televisión se convierte en su única compañía. Milu es la voz de muchos niños y niñas que no pueden disfrutar de su derecho a vivir en familia; pero su historia nos recuerda que hay lugar para la esperanza.

Manuel Rivas, que le cede sus derechos de autor de esta obra a la Fundación Meniños, crea un relato tierno y sensible que muestra la indefensión de Milu ante los problemas de sus padres. Aitana Carrasco también colabora con la Fundación Meniños cediéndole la imagen de la protagonista; en sus ilustraciones coloristas se mezclan estampados, texturas y grabados antiguos, creando ambientes realistas con elementos oníricos.

Escritor y periodista, Manuel Rivas (A Coruña, 1957) es autor de una importante obra literaria por la que recibió prestigiosas distinciones, como el Premio de la Crítica española, el Premio de la Crítica gallega, el Premio Torrente Ballester o el Premio Nacional de Narrativa, entre otros. También publicó libros de relatos y de poemas, además de obras para público infantil y juvenil. Aitana Carrasco (Valencia, 1978) es licenciada en Bellas Artes por lla Universidad de Valencia. Fue galardonada con el IX Premio Internacional ‘A la orilla del viento’. Su obra se expuso en numerosos museos, centros culturales y ferias de libros de España y outros países.

El próximo jueves 3 de junio se celebrará un acto de presentación, en el marco de la Feria del Libro de Madrid, en el que participará la ilustradora.