Silvia Pérez, Xesús Fraga, Xosé Ballesteros

A IV Noite da Edición, na que a Asociación Galega de Editores (AGE) celebraba o seu XXV Aniversario, deparoulle un merecido galardón a FAKTORÍA K pola tradución ao galego de "Lolita", realizada por Xesús Fraga.
-----------------------
La IV Noche de la Edición, en la que la Asociación Galega de Editores (AGE) celebraba su XXV Aniversario, le deparó un merecido galardón a FAKTORÍA K por la traducción al gallego de "Lolita", realizada por Xesús Fraga.


Discurso de agradecemento de Faktoría K

O Premio Lois Tobío 2008 á mellor tradución recaeu en "Lolita", a obra máis senlleira de Vladimir Nabokov, que FAKTORÍA K apostou por publicar en galego. É un dos títulos da brillante colección que dirixen Silvia Pérez e Xosé Ballesteros, á que se acaban de incorporar "Budapest" e "A conxura dos necios", traducidos por Ramón Nicolás e Eva Almazán, respectivamente. Unha colección que contén obras de autores tan senlleiros como Boris Vian, Schmitt e Atxaga, e con éxitos de vendas tan relevantes como "O neno do pixama a raias", que xa vai pola súa sexta edición en galego.

Xesús Fraga e o ilustrador Xosé Cobas

Un premio compartido co xornalista e escritor Xesús Fraga, por bordar con audacia o desafío desta tradución, logrando unha lectura intelectualmente rica e argumentalmente apaixoante, chea de riqueza lingüística, xogos verbais, semánticos e fonéticos.

Homenaxe aos pioneiros

Foi unha gala na que non faltou o momento entrañable, ao lembrar aos primeiros socios da AGE que en 1983 se atreveron a crear un colectivo profesional que 25 anos despois está publicando máis de 1.600 títulos anuais, fronte aos apenas 100 de entón. Bieito Ledo e Olegario Sotelo, que formaron parte daquel grupo fundacional, recibiron a homenaxe dos editores que, grazas ao esforzo dos pioneiros, e mesmo antes, dende os tempos da Xeración Nós e da intelectualidade galega en Bos Aires, hoxe producen libros capaces de chegar a calquera recuncho do mundo. Como dixo Bieito Ledo, "que sería Galicia sen o libro galego? Galicia non existiría"...

Agustín Fernández Paz

Ademais do galardón recibido por "Lolita", o Premio Xosé María Álvarez Blázquez ao autor do ano 2008 foi para Agustín Fernández Paz, que logra así un novo recoñecemento, tralo Premio Nacional de Literatura Infantil e Xuvenil. Un escritor ao que lle gustaría ter "máis vidas e máis horas" para ler, para "beber soños"; un escritor marabillado co "océano de creatividade" no que navega a edición galega; un escritor que reivindica "o oficio de escribir", para chegar coas súas historias aos lectores de aquí e de acolá.

Tamén Xerais, Galaxia e a empresa alimentaria Gadisa resultaron premiados. KALANDRAKA foi finalista no apartado de Literatura Infantil e Xuvenil coa obra "Imaxina animais". Aos galardoados, parabéns.

--------------------------------------------------------------

Premiados en la Gala de la IV Noche de la Edición 2008

El Premio Lois Tobío 2008 a la mejor traducción recayó en "Lolita", la obra más importante de Vladimir Nabokov, que FAKTORÍA K apostó por publicar en gallego. Es uno de los títulos de la brillante colección que dirigen Silvia Pérez y Xosé Ballesteros, a la que se acaban de incorporar "Budapest" y "A conxura dos necios", traducidos por Ramón Nicolás y Eva Almazán, respectivamente. Una colección que contiene obras de autores tan relevantes como Boris Vian, Schmitt y Atxaga, y con éxitos de ventas como "O neno do pixama a raias", que ya va por su sexta edición en gallego.

Un premio compartido con el periodista y escritor Xesús Fraga, por bordar con audacia el desafío de esta traducción, logrando una lectura intelectualmente rica y argumentalmente apasionante, llena de riqueza lingüística, juegos verbales, semánticos y fonéticos.

Olegario Sotelo

Fue una gala en la que no faltó el momento entrañable, al recordar a los primeros socios de la AGE que en 1983 se atrevieron a crear un colectivo profesional que 25 años después está publicando más de 1.600 títulos anuales, frente a los apenas 100 de entonces. Bieito Ledo y Olegario Sotelo, que formaron parte de aquel grupo fundacional, recibieron el homenaje de los editores que, gracias al esfuerzo de los pioneros, e incluso antes, desde los tiempos de la Xeración Nós y de la intelectualidad gallega en Buenos Aires, hoy producen libros capaces de llegar a cualquier rincón del mundo. Como dijo Bieito Ledo, "¿qué sería Galicia sin el libro gallego? Galicia no existiría"...

Ademais del galardón recibido por "Lolita", el Premio Xosé María Álvarez Blázquez al autor del año 2008 fue para Agustín Fernández Paz, que logra así un nuevo reconocimiento, tras el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil. Un escritor al que le gustaría tener "más vidas y más horas" para leer, para "beber sueños"; un escritor maravillado con el "océano de creatividad" en el que navega la edición gallega; un escritor que reivindica "el oficio de escribir", para llegar con sus historias a los lectores de aquí y de allá.

Alfonso García, presidente de la AGE

También Xerais, Galaxia y la empresa alimentaria Gadisa resultaron premiados. KALANDRAKA fue finalista en el apartado de Literatura Infantil y Juvenil con la obra "Imagina animales". A los galardonados, enhorabuena.