Almanaque musical” non só está chamado a cativarnos polo oído, pola musicalidade dos versos de Antonio Rubio e polas propostas de escoita que se recomendan nunha listaxe ao final do libro: concertos para corda de Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Chaikovski, Sibelius, Prokofiev, Alban Berg, Béla Bartok, Boccherini, Haydn, Dvorak. O seu encantamento comeza cos sentidos do tacto e da vista, axiña percibimos na portada a suave textura do fondo sobre o que resaltan as fermosas ilustracións de David Pintor; unha calidez que traspasa ás páxinas interiores, con imaxes que nos transportan no tempo dende a neve do inverno ata vento outonizo, pasando polas chuvias da primavera e o lecer estival.

Versos para todo o ano, recén saídos do prelo nestes primeiros días de xaneiro, e que danzan no pentagrama ao ritmo duns músicos moi especiais. Están a piques de chegar ás librarías para amenizarnos o 2012.

-------------------------------------

Almanaque musical” no solo está llamado a cautivarnos por el oído, la musicalidad de los versos de Antonio Rubio y las propuestas de audición que se recomiendan en un listado al final del libro: conciertos para cuerda de Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Chaikovski, Sibelius, Prokofiev, Alban Berg, Béla Bartok, Boccherini, Haydn, Dvorak. Su encanto comienza con los sentidos del tacto y la vista, tan pronto como percibimos en la portada la suave textura del fondo sobre el que resaltan las hermosas ilustraciones de David Pintor; una calidez que traspasa a las páginas interiores, con imágenes que nos transportan en el tiempo desde la nieve del invierno hasta el viento otoñizo, pasando por las lluvias de la primavera y el ocio estival.

Versos para todo el año, recién salidos de la imprenta en estos primeros días de enero, y que danzan en el pentagrama al ritmo de unos músicos muy especiales. Están a punto llegar a las librerías para amenizarnos este 2012.

"...Fórmase un ballet

de chapeus aéreos:

unha gran bandada

de paxaros ledos..."

(Fragmento de "Marzo", texto de Antonio Rubio en ALMANAQUE MUSICAL)

“Almanaque musical” contén doce poemas, un para cada mes, nos que o fío condutor é a música clásica, cos intérpretes dunha peculiar orquestra de intrumentos de corda. Os versos de Antonio Rubio evocan o tempo, o pentagrama, a batuta, a ritmo de valse e alalá, sinfonía, tocata e romaría.

Cos seus inseparables violíns, violas e violonchelos, e elegantemente conxuntados, os músicos que retrata David Pintor adoptan posicións e situacións divertidas, fóra do habitual contexto dunha sala de concertos. Uns de aparencia humana e outros do reino animal, forman un grupo fantástico que para si quixeran os mellores compositores.

O álbum complétase cunha relación escrita de pezas de Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Mendelsshon, Brahms, Chaikovski, Sibelius, Prokofiev, Alban Berg, Béla Bártok, Boccherini, Haydn e Dvorak, que conforman o repertorio ideal para amenizar a lectura poética e visual.

Antonio Rubio (El Puente del Arzobispo, Toledo, 1953) é poeta e mestre, bibliófilo e amante do alfabeto, como el mesmo se define. Estudou Maxisterio e actual-mente exerce a súa tarefa pedagóxica en Plasencia, compaxinando a súa profesión coa literatura, as acti-vidades de animación á lectura e as colaboracións en medios de comunicación. É autor, entre outros, dos álbums “O poliño da abeleira”, “A merliña” e da colección “Do berce á lúa”, editados por KALANDRAKA.

David Pintor (A Coruña, 1975) é humorista gráfico, ilustrador e pintor. Dende 1993 pertence a Pinto&Chinto, que publican as súas viñe-tas en La Voz de Galicia. En 2011 foi finalista dos CJ Picture Book Awards e incluido na lista The White Ravens; seleccionado para expoñer en varias edicións da Bienal de Ilustración de Bratislava e da Feira Internacional do Libro Infantil e Xuvenil de Boloña. Recibiu, entre outros, o premio da Society of News Design, o Premio Pura e Dora Vázquez de ilustración, o Premio Internacional Clermont-Ferrand de cadernos de viaxe, e o Premio Ilustrador do Ano Città del Sol. Na súa ampla experiencia editorial destaca como autor do caderno de viaxe “Compostela”, e como ilustrador de “Hércules e Crunia”, “Contos para nenos que dormen deseguida” e “Minimalario” (en castelán), publicados por KALANDRAKA.

-----------------------------

“Almanaque musical” contiene doce poemas, uno para cada mes del año, en los que el hilo conductor es la música clásica, con los intérpretes de una peculiar orquesta de intrumentos de cuerda. Los versos de Antonio Rubio evocan el tiempo, el pentagrama, la batuta, a ritmo de vals, tocata o sinfonía.

Con sus inseparables violines, violas y violonchelos, y elegantemente conjuntados, los músicos que retrata David Pintor adoptan posiciones y situaciones divertidas, fuera del habitual contexto de una sala de conciertos. Unos de apariencia humana y otros del reino animal, forman un grupo fantástico que para sí quisieran los mejores compositores.

El álbum se completa con una relación escrita de piezas de Vivaldi, Bach, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Brahms, Chaikovski, Sibelius, Prokofiev, Alban Berg, Béla Bártok, Boccherini, Haydn y Dvorak, que conforman el repertorio ideal para amenizar la lectura poética y visual.

Antonio Rubio (El Puente del Arzobispo, Toledo, 1953) es poeta y maestro, bibliófilo y amante del alfabeto, como él mismo se define. Estudió Magisterio y actual-mente ejerce su tarea pedagógica en Plasencia, com-paginando su profesión con la literatura, las activida-des de animación a la lectura y las colaboraciones en medios de comunicación. Es autor, entre otros, de los álbumes “El pollito de la avellaneda”, “La mierlita” y la colección “De la cuna a la luna”, editados por KALANDRAKA.

David Pintor (A Coruña, 1975) es humorista gráfico, ilustrador y pintor. Desde 1993 pertenece a Pinto&Chinto, que publican sus viñetas en La Voz de Galicia. En 2011 fue finalista de los CJ Picture Book Awards e incluido en la lista The White Ravens; seleccionado para exponer su obra en varias ediciones de la Bienal de Ilustración de Bratislava y de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia. Recibió, entre otros, el premio de la Society of News Design, el Premio Pura y Dora Vázquez de ilustración, el Premio Internacional Clermont-Ferrand de cuadernos de viaje y el Premio Ilustrador del Año Città del Sol. En su amplia experiencia editorial destaca como autor del cuaderno de viaje “Compostela”, y como ilustrador de “Hércules y Crunia”, “Cuentos para niños que se duermen enseguida” y “Minimalario”, publicados por KALANDRAKA.

"...Cabalgan los músicos

aves musicales

al trote de danzas,

rondas y espirales".

(Fragmento de "Octubre", texto de Antonio Rubio en ALMANAQUE MUSICAL).