Librería La Mar de LetrasPrezad@ libreir@,
Son tempos difíciles, en varios aspectos, sabémolo; si xa bastante complicado é o día a día, máis se cabe nestas datas. Bombardeámoste, perseguímoste, atiborrámoste de novidades. Colmamos a túa paciencia ata límites insospeitados con montóns de argumentos para convencerte de que os nosos libros son os mellores. E ti correspóndesnos co teu mellor sorriso, resérvasnos o recuncho con máis encanto da túa libraría e acompañas o noso nome con palabras de eloxio dirixidas aos clientes que piden o teu sabio consello. Así é a nosa relación soñada e así a plasmamos nesta homenaxe que che dedicamos.

------------------------------------------------------------
Estimad@ librer@,
Son tiempos difíciles, en varios aspectos, lo sabemos; si ya bastante complicado es el día a día, más si cabe en estas fechas. Te bombardeamos, te perseguimos, te atiborramos de novedades. Colmamos tu paciencia hasta límites insospechados con montones de argumentos para convencerte de que nuestros libros son los mejores. Y tú nos correspondes con la mejor de tus sonrisas, nos reservas el rincón con más encanto de tu librería y acompañas nuestro nombre con palabras de elogio dirigidas a los clientes que piden tu sabio consejo. Así es nuestra relación soñada y así la plasmamos en este homenaje que te dedicamos.


Nun momento convulso, no que a competencia apreta, a lexislación afoga e os hábitos de lectura non pasan pola súa etapa máis espléndida, hai librarías que se caracterizan pola súa actividade social, o seu permanente afán por dinamizar o sector e o interés por marcar a diferenza. Nese sentido, un premio non vén a aportar ningunha solución máxica ás dificultades cotiás, pero supón un recoñecemento ao traballo ben feito e un estímulo para seguir na brecha.

O IX Premio Nacional Libreiro Cultural que concede a Confederación Española de Gremios e Asociacións de Libreiros (Cegal) recaeu en La Mar de Letras (rúa Santiago 18, Madrid). Este espazo dedicado á literatura infantil e xuvenil destaca polas súas seleccións de libros, por organizar tertulias, sesións de contacontos e obradoiros con bebés, ademáis dun orixinal concurso de microcríticas, entre as que figura unha moi curiosa de “Hilderita e Maximiliano”.

“Por saber simbolizar a figura do libreiro como lector e polo esforzo continuado como especialista das letras infantís”, La Mar de Letras súmase á lista de galardonados que, dende 1999 reúne ás librarías Babel (Castellón), Diagonal (Segovia), Cálamo (Zaragoza), Cervantes (Oviedo), Plumier (Ibi, Alicante), Rafael Alberti (Madrid), Escarabajal (Cartagena, Murcia) e Sintagma (El Ejido, Almería).

Parabéns!

----------------------------------------------------------

En un momento convulso, en el que la competencia aprieta, la legislación ahoga y los hábitos de lectura no pasan por su etapa más boyante, hay librerías que se caracterizan por su actividad social, su permanente afán por dinamizar el sector y su interés por marcar la diferencia. En este sentido, un premio no viene a aportar ninguna solución mágica a las dificultades cotidianas, pero supone un reconocimiento al trabajo bien hecho y un estímulo para seguir en la brecha.
El IX Premio Nacional Librero Cultural que concede la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (Cegal) ha recaído en La Mar de Letras (calle Santiago 18, Madrid). Este espacio dedicado a la literatura infantil y juvenil destaca por sus selecciones de libros, por organizar tertulias, sesiones de cuentacuentos y talleres con bebés, además de un original concurso de microcríticas, entre las que figura una muy curiosa de “Hilderita y Maximiliano”.
“Por saber simbolizar la figura del librero como lector y por el esfuerzo continuado como especialista de las letras infantiles”, La Mar de Letras se suma a la lista de galardonados que, desde 1999 reúne a las librerías Babel (Castellón), Diagonal (Segovia), Cálamo (Zaragoza), Cervantes (Oviedo), Plumier (Ibi, Alicante), Rafael Alberti (Madrid), Escarabajal (Cartagena, Murcia) y Sintagma (El Ejido, Almería).
¡Felicidades!