PROCEDEMENTO PARA A DEVOLUCIÓN DE TRABALLOS PRESENTADOS AO IV PREMIO INTERNACIONAL “COMPOSTELA” DE ÁLBUMS ILUSTRADOS

Temos recibido 374 traballos de distintos países do mundo e nestes días estamos a realizar o proceso de recepción de solicitudes de devolución. A partires de aí, o envío farase paulatinamente á dirección incluída na plica. Nunhas semanas esperamos estean en destino. En cumprimento do punto nº12 que se recolle nas Bases do Premio, lles recordamos aos participantes que:

“Os orixinais non seleccionados seranlles devoltos aos/ás autores/as que así o soliciten ao Concello, despois de se producir a decisión. Os orixinais serán devoltos ao enderezo que figure no sobre pechado a portes debidos. Transcorrido un mes despois do fallo do xurado, os orixinais non reclamados serán destruídos”.

Para proceder á solicitude de devolución, os participantes deberán enviar un correo electrónico a [email protected] indicando o título do traballo, pseudónimo, nome do autor/a, país - cidade de procedencia e teléfono de contacto. Así mesmo, deberá indicar que se fan cargo dos portes.

------------------------------------

PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLUCIÓN DE TRABAJOS PRESENTADOS AL IV PREMIO INTERNACIONAL “COMPOSTELA” DE ÁLBUMS ILUSTRADOS

Hemos recibido 374 trabajos de distintos países del mundo y en estos días estamos realizando el proceso de recepción de solicitudes de devolución. A partir de ahí, el envío se hará paulatinamente a la dirección incluida en la plica. En unas semanas esperamos estén en destino. En cumplimiento del punto nº 12 que se recoge en las Bases del Premio, les recordamos a los participantes que:

“Los originales no seleccionados le serán devueltos a los/as autores/as que así lo soliciten al ayuntamiento, después de producirse la decisión. Los originales serán devueltos exclusivamente a la dirección que figure en el sobre cerrado a portes debidos. Transcurrido un mes después del fallo del jurado, los originales no reclamados serán destruidos”.

Para proceder a la solicitud de devolución, los participantes deberán enviar un correo electrónico a [email protected], indicando el título del trabajo, pseudónimo, nombre del autor/a, país-ciudad de procedencia y teléfono de contacto. Así mismo deberá indicar que se hacen cargo de los portes.

------------------------------------

PROCEDURE TO REQUEST THE RETURN OF THE WORKS THAT PARTICIPATED IN THE IV INTERNATIONAL COMPOSTELA PRIZE FOR PICTURE BOOKS

We have received 374 works from different countries of the world, and these days we are receiving many requests to return the works back. Therefore, the sending will be done gradually to the address specified in the sealed envelope the participants have sent. You can expect the works in a few weeks. As stated in point number 12 of the rules of the contest, we remind the participants that:

“Originals not chosen for publication will be returned to the author(s) who ask for them once the jury has announced its decision. The originals will be returned to the address written on the envelope, and will be sent COD (Collect on Delivery). Any originals not reclaimed within one month of the jury’s decision will be destroyed”.

To request works, participants must send an e-mail to [email protected], indicating the title of the work, pseudonym, name of the author(s), city and country of origin and telephone number. Also, the participants must show they will pay the costs of the delivery.

------------------------------------

Para calquera información complementaria:

Para cualquier información complementaria:

For further information:

* Departamento de Educación. Ayuntamiento de Santiago de Compostela.

  Tlfno. + 34 981 554 400/401  |  Fax + 34 981 571 511

  [email protected]  | www.santiagodecompostela.org

* Kalandraka Editora

  Tlf. + 34 986 86 02 76 | [email protected]