'FELIZ IDADE', PREMIO NACIONAL DE POESÍA 2020

«Feliz Idade», de Olga Novo, publicado na colección Tambo de KALANDRAKA, vén de recibir o Premio Nacional de Poesía 2020. Esta distinción súmase ao recente Premio Nacional da Crítica Española no apartado de Poesía Galega e ao Premio Gala do Libro Galego 2020. O xurado destacou que se trata dun “relato vitalista que celebra o amor e a existencia máis aló do tempo”, relacionando “a maternidade e a morte cunha fonda presenza crítica da memoria histórica”.

Así, o eixe de «Feliz Idade» é o ciclo vital que abrangue o tempo dende o nacemento e a nenez da filla da autora ata o declive físico e o pasamento do pai desta, polo que se trata dun poemario cunha intensa implicación sentimental e emocional. Comeza cunha carta-limiar dirixida á nena sobre a importancia das raíces familiares e da terra de Vilarmao, na localidade lucense da Pobra do Brollón, onde habitaron os seus ancestros, polo que nestes versos tamén teñen moito protagonismo o mundo rural e o seu progresivo abandono.

Trátase do segundo Premio Nacional de Poesía que recibe unha obra publicada en Tambo, despois de «Os ángulos da brasa», de Manuel Álvarez Torneiro, en 2013. Foi o primeiro poemario escrito orixinalmente en lingua galega que resultaba galardoado con este recoñecemento do Ministerio de Cultura.

“A voz poética de Olga Novo, inconfundible e de gran potencia”, afirma o xurado do Premio Nacional de Poesía 2020, “conxuga autenticidade e verdade, e distínguese pola súa linguaxe visionaria que trae á contemporaneidade o eco ancestral de toda unha tradición literaria”. Precisamente, en «Feliz Idade» xúntase a pegada de voces literarias diversas, dende Rosalía de Castro ou Luís Pimentel, a John Berger, Walt Whitman ou Dylan Thomas.

Vidas, persoas e historias son a materia prima deste libro que enlaza pasado, presente e futuro a través das distintas xeracións dunha familia. Trátase dunha poesía sinestésica, elaborada dende a madurez biográfica e literaria dunha escritora que reflicte -con autenticidade e paixón- a evolución da vida.

Poeta, filóloga e profesora de Ensino Secundario en Monforte, Olga Novo exerceu antano a docencia nas Universidades de Rennes e de Lorient, na Alta e na Baixa Bretaña. Ademais de numerosas colaboracións en revistas e antoloxías, publicou os títulos «A teta sobre o sol» (1996), «Nós nus» (1997, Premio Losada Diéguez), «A cousa vermella» (2004) e «Cráter» (2011, Premio da Crítica). Como ensaísta, é autora, entre outros, dos volumes «O lume vital de Claudio Rodríguez Fer» (1999, 2008) e «Uxío Novoneyra. Lingua loaira» (2005, Premio de Investigación Ánxel Fole).

.................................................................................

 

«Feliz Idade», de Olga Novo, publicado en la colección Tambo de KALANDRAKA, ha recibido el Premio Nacional de Poesía 2020. Esta distinción se suma al reciente Premio Nacional de la Crítica Española en el apartado de Poesía Galega y al Premio Gala do Libro Galego 2020. El jurado ha destacado que se trata de un “relato vitalista que celebra el amor y la existencia más allá del tiempo”, relacionando “la maternidad y la muerte con una profunda presencia crítica de la memoria histórica”.

Así, el eje de «Feliz Idade» es el ciclo vital que abarca el tiempo desde el nacimiento y la infancia de la hija de la autora hasta el declive físico y el fallecimiento del padre de esta, por lo que se trata de un poemario con una intensa implicación sentimental y emocional. Comienza con una carta-prólogo dirigida a la niña sobre la importancia de las raíces familiares y la tierra de Vilarmao, en la localidad lucense de A Pobra do Brollón, donde han habitado sus ancestros, por lo que en estos versos también tienen mucho protagonismo el mundo rural y su progresivo abandono.

Se trata del segundo Premio Nacional de Poesía que recibe una obra publicada en Tambo, después de «Os ángulos da brasa», de Manuel Álvarez Torneiro, en 2013. Fue el primer poemario escrito originalmente en lengua galega que resultaba galardonado con este reconocimiento del Ministerio de Cultura.

“La voz poética de Olga Novo, inconfundible y de gran potencia”, ha afirmado el jurado del Premio Nacional de Poesía 2020, “conjuga autenticidad y verdad, y se distingue por su lenguaje visionario que trae a la contemporaneidad el eco ancestral de toda una tradición literaria”. Precisamente, «Feliz Idade» reúne la huella de voces literarias diversas, desde Rosalía de Castro o Luís Pimentel, a John Berger, Walt Whitman o Dylan Thomas.

Vidas, personas e historias son la materia prima de este libro que enlaza pasado, presente y futuro a través de las distintas generaciones de una familia. Se trata de una poesía sinestésica, elaborada desde la madurez biográfica y literaria de una escritora que refleja -con autenticidad y pasión- la evolución de la vida.

Poeta, filóloga y profesora de Enseñanza Secundaria en Monforte, Olga Novo ha ejercido la docencia en las Universidades de Rennes y de Lorient, en la Alta y la Baja Bretaña. Además de numerosas colaboraciones en revistas y antologías, ha publicado los títulos «A teta sobre o sol» (1996), «Nós nus» (1997, Premio Losada Diéguez), «A cousa vermella» (2004) y «Cráter» (2011, Premio de la Crítica). Como ensayista, es autora, entre otros, de los volúmenes «O lume vital de Claudio Rodríguez Fer» (1999, 2008) y «Uxío Novoneyra. Lingua loaira» (2005, Premio de Investigación Ánxel Fole).