Estrela foi a estrela da presentación de "Garavanciño" en LIBROS PARA SOÑAR. En realidade foi a artífice deste álbum, porque ela é desa clase de avoas especiais que contan contos. Olalla e Marc adicáronlle este traballo que combina relato tradicional e vangarda estética. E KALANDRAKA adícalle este novo episodio do seu blog, que compartimos con todos os cativos, nais e pais que visitaron a libraría.
------------------------
Estrella fue la estrella de la presentación de "Garbancito" en LIBROS PARA SOÑAR. En realidad, fue la artífice de este álbum, porque ella es de la clase de abuelos especiales que cuentan cuentos. Olalla y Marc le dedicaron este trabajo que combina relato tradicional y vanguardia estética. Y KALANDRAKA le dedica este nuevo episodio de su blog, que compartimos con todos los niños y niñas, padres y madres, que visitaron la librería.

 

LIBROS PARA SOÑAR loce este mes un aspecto renovado: a sala de exposicións acolle as ilustracións orixinais de Marc Taeger para este álbum e dende o escaparate da libraría o propio Garavanciño chama a atención de paseantes e lectores para que traspasen o umbral deste recuncho tan senlleiro do Casco Vello vigués.

Xunto con "Garavanciño", tamén "A verdadeira historia de Carapuchiña" e "Aquiles o puntiño", ilustrados por Marc, foron protagonistas da sesión de animación á lectura. Os tres títulos teñen en común a posta pola creatividade e pola experimentación artística, con propostas moi asequibles para practicar tanto na escola como no fogar, coa axuda dos maiores. O propio Marc lles explicou aos seus improvisados alumnos a técnica do collage: un papel ou cartón, pintado ou de cor, unhas tesoiras para recurtalo segundo a forma que se lle queira dar... e voilá... unha nube, unha montaña, unha árbore!

Cos traballos dos cativos, Marc Taeger confeccionará un cadro colectivo que quedará exposto en LIBROS PARA SOÑAR...

Antes do obradoiro, Estrela deleitounos coa súa sabedoría: adiviñas, refráns e cantigas que atesoura na súa memoria dende a súa nenez no seu Ferrol natal, e que quixo compartir cos nenos e nenas de LIBROS PARA SOÑAR. Que sorte poder contar con avós e avoas que lembran o pasado, que nos axudan a preservar ese anaco de historia, que contribúen a revalorizar a oralidade e que malia o paso dos anos, conservan a xovialidade e a ilusión da mocidade.

Por iso, rememorar o conto de "Garavanciño", na voz de Olalla e no talento de Marc, debe ser para Estrela un agasallo moi especial nestas datas pre-navideñas: o seu conto ten agora tapas de cartoné e páxinas de cores; o papel sobre o que ela escribiu a historia dese cativo tan pequeniño converteuse nun libro que vai chegar a moitos nenos e nenas de Galicia, de Cataluña e do resto de España, de Latinoamérica, de Portugal...

Estrela foi a máis solicitada nunha tarde moi especial en LIBROS PARA SOÑAR, asinando exemplares da obra que ela contribuiu a facer realidade. Quen recibira a súa rúbrica nas páxinas de "Garavanciño" pode gardala coma ouro en pano, como exemplo da homenaxe de KALANDRAKA ás persoas maiores... E se ademais tamén a acompaña a sinatura de Marc, dobre valor!

--------------------------------------------------------------

LIBROS PARA SOÑAR luce este mes un aspecto renovado: la sala de exposiciones acoge las ilustraciones originales de Marc Taeger para este álbum y desde el escaparate de la libraría el propio Garbancito llama la atención de paseantes y lectores para que traspasen el umbral de este rincón tan singular del Casco Vello vigués.

Junto con "Garbancito", también "La verdadera historia de Caperucita" y "Aquiles el puntito", ilustrados por Marc, fueron protagonistas de la sesión de animación a la lectura. Los tres títulos tienen en común la apuesta por la creatividad y la experimentación artística, con propuestas muy asequibles para practicar tanto en el colegio como en el hogar, con la ayuda de los adultos. En esta ocasión, Marc les explicó a sus improvisados alumnos la técnica del collage: un papel o cartón, pintado o de color, unas tijeras para recortarlo según la forma que se le quiera dar... y voilá... una nube, una montaña, un árbol!

Con los trabajos de los benjamines, Marc Taeger confeccionará un cuadro colectivo que quedará expuesto en LIBROS PARA SOÑAR...

Antes del taller, Estrella nos deleitó con su sabiduría: adivinanzas, refranes y canciones que atesora en su memoria desde la niñez en su Ferrol natal, y que quiso compartir con los niños y niñas de LIBROS PARA SOÑAR. Qué suerte poder contar con abuelos y abuelas que recuerdan el pasado, que nos ayudan a preservar ese pedazo de historia, que contribuyen a revalorizar la oralidad y que pese al paso de los años, conservan la jovialidad y la ilusión de la juventud.

Por eso, rememorar el cuento de "Garbancito", en la voz de Olalla y con el talento de Marc, debe ser para Estrella un regalo único en estas fechas pre-navideñas: su cuento tiene ahora tapas de cartoné y páginas de colores; el papel sobre el que ella escribió la historia de ese niño tan pequeñito se convirtió en un libro que va a viajar hasta niños y niñas de toda Galicia, de Cataluña y del resto de España, de Latinoamérica, de Portugal...

Estrella fue la más solicitada en una tarde muy especial en LIBROS PARA SOÑAR, firmando ejemplares de la obra que ella contribuyó a hacer realidad. Quien haya recibido su rúbrica en las páginas de "Garbancito" puede guardarla como oro en paño, como ejemplo del homenaje de KALANDRAKA a las personas mayores... Y si además también la acompaña la firma de Marc, ¡doble valor!