Curso "Cantos contos contas?" en LPS

LIBROS PARA SOÑAR organiza un Curso de Contacontos co lema "Cantos contos contas ti? Recursos para animar a ler aos máis pequenos". Celebrarase os días 31 de xaneiro e 7 de febreiro (sábados) en horario de 11:00 a 14:00 horas e de 16:00 a 20:00 horas, e os días 3 e 5 de febreiro (martes e xoves) de 17:00 a 20:00 horas, cun total de 20 horas lectivas.

--------------------------------------------------------------------------------------------

LIBROS PARA SOÑAR organiza un Curso de Cuentacuentos con el lema "Cuántos cuentos cuentas tú? Recursos para animar a leer a los más pequeños". Se celebrará los días 31 de enero y 7 de febrero (sábados) en horario de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, y los días 3 y 5 de febrero (martes y jueves) de 17:00 a 20:00 horas, con un total de 20 horas lectivas.

O curso, impartido por especialistas en animación á lectura da editorial KALANDRAKA, está dirixido a docentes e profesionais relacionados co ensino, animadores de tempo libre, libreiros, bibliotecarios e persoas en xeral, interesadas na narración oral como estratexia para animar a ler, como medio de expresión dirixido ao público infantil.

Os obxectivos do curso, que se impartirá na sala de actos de LIBROS PARA SOÑAR, é descubrir novas estratexias para animar a ler aos rapaces dende cero a dez anos, recoñecendo o material literario máis axeitado para cada idade. Os asistentes tamén se iniciarán na arte de contar contos, como fonte inesgotable de posibilidades para animar a ler. Outro dos aspectos relevantes do programa é a posibilidade de analizar distintos proxectos de animación á lectura que se están a desenvolver en bibliotecas, librarías, colexios e concellos próximos.

Libraría Libros para Soñar, en Vigo

Os contidos do curso iniciaranse a partir das fontes da tradición oral. Ademais de abordar a orixe dos contos e de estudar aos principais recompiladores de contos ao longo da Historia, tamén se repasará a tipoloxía deste xénero literario: contos de costumes, de animais e contos marabillosos.

No que respecta á metodoloxía para contar, distinguiranse os elementos que interveñen nesta arte, como a memoria, a voz, as mans, a expresión do rostro e a importancia do espazo e os elementos complementarios que axudan á narración. Os asistentes tamén recibirán unha bibliografía e información sobre proxectos interesantes de animación á lectura.

O prazo de inscrición para o curso -que ten un custo de 60 euros por persoa- xa está aberto na Libraría LIBROS PARA SOÑAR, en horario comercial.

MÁIS INFORMACIÓN: LIBROS PARA SOÑAR, r/ Triunfo, 1. Vigo | Tlf. 986 43 37 68 | lps@kalandraka.com  

--------------------------------------------------------------------------------------------

El curso, impartido por especialistas en animación a la lectura de KALANDRAKA, está dirigido a docentes y profesionales relacionados con la educación, animadores de tiempo libre, libreros, bibliotecarios y personas en general, interesadas en la narración oral como estrategia para animar a leer, como medio de expresión dirigido al público infantil.

Los objetivos del curso, que se impartirá en la sala de actos de LIBROS PARA SOÑAR, es descubrir nuevas estrategias para animar a leer a los niños de cero a diez años, reconociendo el material literario más adecuado para cada edad. Los asistentes también se iniciarán en el arte de contar cuentos, como fuente inagotable de posibilidades para animar a leer. Otro de los aspectos relevantes del programa es la posibilidad de analizar distintos proyectos de animación a la lectura que se están desarrollando en bibliotecas, librerías, colegios y ayuntamientos próximos.

Sesión de cuentacuentos en LPS con la autora Natalia Colombo

Los contenidos del curso se iniciarán a partir de las fuentes de la tradición oral. Además de abordar el origen de los cuentos y de estudiar a los principales recopiladores de cuentos a lo largo de la Historia, también se repasará la tipología de este género literario: cuentos de costumbres, de animales y cuentos maravillosos.

En lo que respecta a la metodología para contar, se distinguirán los elementos que intervienen en esta arte, como la memoria, la voz, las manos, la expresión del rostro y la importancia del espacio y los elementos complementarios que ayudan a la narración. Los asistentes también recibirán una bibliografía e información sobre proyectos interesantes de animación a la lectura.

El plazo de inscripción para el curso -que tiene un coste de 60 euros por persona- ya está abierto en la Librería LIBROS PARA SOÑAR, en horario comercial.

MÁS INFORMACIÓN: LIBROS PARA SOÑAR, r/ Triunfo, 1. Vigo | Tlf. 986 43 37 68 | lps@kalandraka.com