Contos para nenos que dormen deseguida”, de Pinto&Chinto, editado na colección Sete Leguas de KALANDRAKA, vén de sumar unha nova distinción. A Biblioteca Internacional da Xuventude de Munich incluino na prestixiosa lista The White Ravens 2011, na que figuran un total de 250 libros de 52 países, editados en 36 linguas. Once deles, entre os que se atopa “Contos para nenos”, proceden de España. Esta obra, concretamente, é unha das dúas seleccionadas en galego, xunto con “O pintor do sombreiro de malvas”, de Marcos Calveiro e Ramón Trigo.

-----------------------------------------------------

Cuentos para niños que se duermen enseguida”, de Pinto&Chinto, editado en la colección Siete Leguas de KALANDRAKA, acaba de sumar una nueva distinción. La Biblioteca Internacional de la Juventud de Munich lo incluyó en la prestigiosa lista The White Ravens 2011, en la que figuran un total de 250 libros de 52 países, editados en 36 lenguas. Once de ellos, entre los que se encuentra “Cuentos para niños”, proceden de España. Esta obra ("Contos para nenos que durmen deseguida", en su edición original) es una de las dos seleccionadas en gallego, junto con “O pintor do sombreiro de malvas”, de Marcos Calveiro y Ramón Trigo.

 

O vindeiro mércores 30 de marzo, no marco da Feira Internacional do Libro Infantil e Xuvenil de Boloña, na que participa KALANDRAKA (pabellón 26 stand B/9), celebrarase a 'Early Bird’s Hour', un acto literario no que se presentarán os títulos destacados este ano. Un comité de expertos selecciona as obras pertencentes á escolma The White Ravens, que se complementa cun catálogo en inglés, con breves reseñas de cada exemplar. No caso de “Contos para nenos que dormen deseguida”, a valoración do xurado foi a seguinte:

Pinto / Chinto (text/illus.). Contos para nenos que dormen deseguida. (Stories for children who fall asleep right away). Pontevedra: Kalandraka, 2010. – 63 p. (Series: Seteleguas). ISBN 978-84-8464-700-3. Bedtime story: Bedtime stories ought to be short, Pinto and Chinto write in their foreword, and they hold themselves to this stricture. None of the twenty-eight stories is longer than a page; some are even only a few lines. The two writing and illustrating artists have created artistic miniatures using pared-down, almost sparse language without extraneous matter and choosing their words most carefully. Still, the texts are poetic and possess a sophisticated, sometimes ironic and, true tothe purpose of the book, soft-spoken humour. The stories, which tell of a blooming wooden leg, an amorous witch, or a dreaming volcano, for example, as well as the accompanying whole-page colour illustrations are characterised by a lightly surreal note. (Age: 6+)

(Conto para a hora de durmir: As historias para a hora de durmir deberían ser curtas, Pinto&Chinto escríbeno no prefacio do libro, e eles mesmos se ateñen a esa consideración. Ningún dos 28 contos é máis longo que unha páxina; algúns non abarcan máis aló dunhas poucas liñas. O autor e o ilustrador crearon miniaturas artísticas moi sinxelas, sen artificios e cunha linguaxe nada densa, escollendo coidadosamente cada palabra. Os textos son poéticos e posúen un sofisticado -e ás veces irónico, en consoancia co propósito do libro- suave sentido do humor . As historias, que falan dunha pata de pau florecente, dunha bruxa namoradiza, ou dun volcán durminte, por exemplo, así como as ilustracións a toda páxina que as acompañan, caracterízanse por teren un brillante toque surrealista. Recomendado para lectores a partir de 6 anos).

Contos para nenos que dormen deseguida”, que en a penas seis meses xa vai pola súa segunda edición, recibiu recentemente o Premio Xosé Neira Vilas 2010 ao mellor libro infantil, concedido pola Asociación Galega de Editores. Outros motivos que, a nivel artístico, fan que a obra estea de noraboa é que unha parte das ilustracións de David Pintor van figurar na Exposición de Ilustradores da Feira Internacional do Libro Infantil e Xuvenil de Boloña e tamén na Bienal de Ilustración de Bratislava.

------------------------------------------------------------

El próximo miércoles 30 de marzo, en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia, en la que participa KALANDRAKA (pabellón 26 stand B/9), se celebrará la ‘Early Bird’s Hour’, un acto literario en el que se van a presentar los títulos destacados este año. Un comité de expertos selecciona las obras pertenecientes al catálogo The White Ravens, que se complementa con una publicación en inglés, con breves reseñas de cada ejemplar. En el caso de “Cuentos para niños”, la valoración del jurado fue la siguiente:

Pinto / Chinto (text/illus.). Contos para nenos que dormen deseguida. (Stories for children who fall asleep right away). Pontevedra: Kalandraka, 2010. – 63 p. (Series: Seteleguas). ISBN 978-84-8464-700-3. Bedtime story: Bedtime stories ought to be short, Pinto and Chinto write in their foreword, and they hold themselves to this stricture. None of the twenty-eight stories is longer than a page; some are even only a few lines. The two writing and illustrating artists have created artistic miniatures using pared-down, almost sparse language without extraneous matter and choosing their words most carefully. Still, the texts are poetic and possess a sophisticated, sometimes ironic and, true tothe purpose of the book, soft-spoken humour. The stories, which tell of a blooming wooden leg, an amorous witch, or a dreaming volcano, for example, as well as the accompanying whole-page colour illustrations are characterised by a lightly surreal note. (Age: 6+)

(Cuento para la hora de dormir: Las historias para la hora de dormir deberían ser cortas, Pinto&Chinto lo escriben en el prefacio del libro, y ellos mismos se atienen a esa consideración. Ninguno de los 28 cuentos es más largo que una página; algunos no abarcan más allá de unas pocas líneas. El autor y el ilustrador crearon miniaturas artísticas muy sencillas, sin artificios y con un lenguaje nada denso, escogiendo cuidadosamente cada palabra. Los textos son poéticos y poseen un sofisticado -y a veces irónico, en consoancia con el propósito del libro- suave sentido del humor . Las historias, que hablan de una pata de palo floreciente, una bruja enamoradiza, o un volcán durmiente, por ejemplo, así como las ilustraciones a toda página que las acompañan, se caracterizan por tener un brillante toque surrealista. Recomendado para lectores a partir de 6 años).

“Cuentos para niños que se duermen enseguida”, que en a penas seis meses ya va por su segunda edición, recibió recientemente el Premio Xosé Neira Vilas 2010 al mejor libro infantil, concedido por la Asociación Galega de Editores. Otro motivo artístico que hace que la obra esté de enhorabuena es que una parte de las ilustraciones de David Pintor van a figurar en la Exposición de Ilustradores de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil de Bolonia, y también en la Bienal de Ilustración de Bratislava.