O autor de "Sete casas en Francia" e "Obabakoak", Bernardo Atxaga 

O escritor Bernardo Atxaga, visitou as cidades de Santiago e A Coruña para presentar a súa última novela, "Sete casas en Francia", ambientada no Congo a principios do século XX. Eis o comezo dun novo ciclo na traxectoria literaria deste autor, que marca un punto e aparte con respecto ao mundo tecido en torno a "Obabakoak".

-----------------------------------------------------
El escritor Bernardo Atxaga, visitó las ciudades de Santiago y A Coruña para presentar su última novela, "Sete casas en Francia", ambientada en el Congo a principios del siglo XX. Se trata del comienzo de un nuevo ciclo en la trayectoria literaria de este autor, que marca un punto y aparte con respecto al mundo tejido en torno a "Obabakoak".

Na grabación do programa Libro Aberto, da TVG Na grabación do programa Libro Aberto, da TVG 

Bernardo Atxaga, con Nacho Alonso, de Fervenzas Literarias Bernardo Atxaga, con Ramón Blanco, del suplemento cultural ABC Galicia

Cunha apretada axenda de entrevistas nos medios de comunicación, Atxaga mantivo un primeiro encontro cos lectores na libraría compostelá Couceiro.
Velaquí algunhas das valoracións que fixo nestes días sobre "Sete casas en Francia":

Interésame escribir sobre lugares que están rodeados de nada. Tamén porque no Congo ocorreu o peor: a morte en masa de inocentes. Ademais, a diferencia de Auschwitz, nunca se produciu ningún xuízo. Non hai avenidas de Hitler, pero si de Leopoldo II.

Está escrito de maneira que a burla ou a sátira alcance a linguaxe e creo que este é o secreto do libro. Se aparece un león, é a inversión dos leóns que vimos. Aparece un rei e fala de xeito que é a inversión da maneira na que habitualmente se expresan os monarcas.

O deseñador da colección Narrativa K, Marc Taeger, na libraría Couceiro Bernardo Atxaga, asinando exemplares na libraría Couceiro

O humor sempre é unha distancia que, no meu caso, ás veces da humor negro, ás veces roza o absurdo, e ás veces é insultante, pero é a mellor forma de enfrontarse ao horroroso.

Como "Obabakoak" e "O fillo do acordeonista" estaban publicados nas catro linguas do Estado, xurdiu a idea de publicar esta novela con todas as traduccións á vez. De novo, loitamos por palabras como tolerancia e amplitude de miras, fronte aos que din que quen fala linguas non maioritarias é pechado e provinciano.

Presentación de "Sete casas en Francia" na Fnac Presentación de "Sete casas en Francia" na Fnac

Atxaga co escritor Xabier P. Docampo Atxaga co blogger Martin Pawley

A outra cita literaria celebrouse no Forum da Fnac, na Coruña, coa asistencia entre o público de autores como Xabier P. Docampo, Xavier Seoane, Carlos López ‘Chinto', Tim Bowley e José Antonio Abad. Estoutra presentación tivo a peculiaridade de que se retransmitiu por Internet vía ‘streaming', por iniciativa do blogger Martin Pawley.


A estancia de Bernardo Atxaga en Galicia, xunto co seu editor en éuscaro, Pello Elzaburu, de Pamiela, foi unha oportunidade para os lectores galegos de achegarse á figura deste escritor tan senlleiro, dunha gran calidade humana e sabedoría rebordante. FAKTORÍA K agradécelles aos dous a súa xenerosidade e agarda que non pase moito tempo ata que volvamos ter noticias de Chrysostome.

---------------------------------------------------------------

Con una apretada agenda de entrevistas en los medios de comunicación, Atxaga mantuvo un primer encuentro con los lectores en la compostelana librería Couceiro. He aquí algunas de las valoraciones que hizo estos días sobre "Sete casas en Francia":

Me interesa escribir sobre lugares que están rodeados de nada. También porque en el Congo ha ocurrido lo peor: la muerte en masa de inocentes. Además, a diferencia de Auschwitz, nunca se ha producido ningún juicio. No hay avenidas de Hitler, pero sí de Leopoldo II.

Está escrito de manera que la burla o la sátira alcance al lenguaje y creo que este es el secreto del libro. Si aparece un león, es la inversión de los leones que hemos visto. Aparece un rey y habla de manera que es la inversión de la manera en que habitualmente se expresan los monarcas.

El humor siempre es una distancia que, en mi caso, a veces da humor negro, a veces roza el absurdo, y a veces es insultante, pero es la mejor forma de enfrentarse a lo horroroso.

Como "Obabakoak" y "El hijo del acordeonista" estaban publicados en las cuatro lenguas del Estado, surgió la idea de publicar esta novela con todas las traducciones a la vez. De nuevo, luchamos por palabras, como tolerancia y amplitud de miras, frente a los que dicen que quien habla lenguas no mayoritarias es cerrado y provinciano.

La otra cita literaria se celebró en el Forum de la Fnac, en A Coruña, con la asistencia entre el público de autores como Xabier P. Docampo, Xavier Seoane, Carlos López ‘Chinto', Tim Bowley y José Antonio Abad. Esta otra presentación tuvo la peculiaridad de que se retransmitió por Internet vía ‘streaming', por iniciativa del blogger Martin Pawley.

  


 

La estancia de Bernardo Atxaga en Galicia, junto con su editor en euskera, Pello Elzaburu, de Pamiela, fue una oportunidad para los lectores de acercarse a la figura de este escritor tan destacado, de una gran calidad humana y sabedoría desbordante. FAKTORÍA K les agradece a los dos su generosidad y espera que no pase mucho tiempo hasta que volvamos tener noticias de Chrysostome.